Darko Tepert

Darko Tepert - svećenik, franjevac provincije sv. Ćirila i Metoda, doktor biblijskih znanosti i arheologije, sveučilišni profesor, viši asistent na Katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta na zagrebačkom KBF-u, autor upravo objavljene knjige “Riječ o obitelji”
Autor: Tanja Baran četvrtak, 10. studenog 2011. u 00:00
Tepert, Darko, svećenik, franjevac provincije sv. Ćirila i Metoda, doktor biblijskih znanosti i arheologije, sveučilišni profesor, viši asistent na Katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta na zagrebačkom KBF-u (Sisak, 15. 7. 1970.)

Odrastanje. Roditelji su mu Antun i Vesna Tepert, rođena Pintarić. Sedam godina prije Darka dobili su kćer Suzanu. Antun je Hrvat njemačko-mađarskih korijena, a Vesna ima i hrvatske i slovenske pretke. Oboje su rođeni u Sisku gdje su se civilno vjenčali 1963., a crkveno 1995. I danas žive u Sisku.
Darko je rođen u obitelji koja nije bila vjernička, no zahvalan je svojim roditeljima koji su ga odgajali sa snažnim osjećajem za dobro. U odgoju su važnu ulogu imale Darkove bake koje su ga često čuvale dok su roditelji radili u sisačkoj rafineriji.
Polazio je današnju sisačku osnovnu školu Ivana Kukuljevića Sakcinskog i poslije matematičko-informatički smjer današnje sisačke gimnazije. Maturirao je 1989. godine. Išao je na više izvanškolskih aktivnosti, a od ranoga djetinjstva pohađao je tečaj engleskoga jezika. Volio je čitati, posebno različite enciklopedije koje su mu omogućavale stjecanje širokoga znanja.

Iz vjerskoga života. Upravo je uz čitanje Darko došao do ključnoga životnog i vjerskog iskustva. Kroz enciklopedije je proučavao, između ostaloga, i različite mitologije i religije, što ga je dovelo do kršćanstva. Nakon što je nabavio svoju prvu Bibliju, pročitao ju je od početka do kraja, te prihvatio vjeru u Boga i Isusa Krista kao jedinoga spasitelja. Nakon odsluženoga vojnog roka u JNA u Kninu 1990. godine, krenuo je na Ekonomski fakultet u Zagrebu, no već tijekom prvoga semestra shvatio je da to nije njegov poziv. U međuvremenu se odlučio za krštenje u Katoličkoj crkvi. Istovremeno je osjetio svećenički, a onda i redovnički poziv.

Redovništvo i svećeništvo. Redovnički se poziv u Darku rodio u vrijeme čitanja knjige fra Bonaventure Dude “Moj sveti Franjo”, a dozrio je u franjevačkoj crkvi na zagrebačkom Kaptolu. Već je 1991., nekoliko mjeseci nakon krštenja, stupio u franjevačku postulaturu u Samoboru, a 1992. u novicijat na Trsatu. Prve zavjete položio je 1993. na Trsatu. Od 1993. do 1996. proživio je prve godine privremenih redovničkih zavjeta na Kaptolu. Od 1996. do 1999. živio je u samostanu sv. Spasitelja u Jeruzalemu, gdje je 1997. položio svečane doživotne zavjete, a 1998. jeruzalemski patrijarh mons. Michel Sabbah zaredio ga je za đakona. Godine 1999. apostolski nuncij u Izraelu i delegat za Jeruzalem i Palestinu mons. Pietro Sambi zaredio ga je za svećenika. Prvu misu slavio je u Isusovom praznom grobu. U svojoj provinciji sv. Ćirila i Metoda Darko je od 2008. do 2011. bio član provincijskoga definitorija, od 2008. je provincijski tajnik za formaciju i studije i vicemagister braće u privremenim zavjetima. Od 2010. je međuprovincijski tajnik za formaciju i studije u Južnoslavenskoj konferenciji provincijala Reda manje braće. Na razini franjevačkoga reda od 2011. do 2012. bio je generalni vizitator za Provinciju sv. Jeronima u Zadru, a od 2011. je član Izvršnog odbora tajništva za formaciju i studije Reda.

Obrazovanje i posao. Nakon što je postao franjevac, od 1993. do 1996. upisao je studij teologije na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu, koji je nastavio na Jeruzalemskom teološkom studiju Fakulteta biblijskih znanosti i arheologije Papinskoga sveučilišta Antonianum, gdje je 1999. i diplomirao s temom “Glagol ‘vjerovati’ u Iv 3,1-21”. U Jeruzalemu je na Fakultetu biblijskih znanosti i arheologije upisao i poslijediplomski studij. Magistrirao je 2002. s temom “Petoknjižje u Lk 1-2”, a doktorirao 2008. na istom fakultetu s temom “Mojsijev zakon u Lukinu evanđelju i Djelima apostolskim”. Stekao je naslov doktora biblijskih znanosti i arheologije. Za Darka je ključno životno i vjersko iskustvo bio taj studijski boravak u Svetoj zemlji. Posebno područje znanstvenoga zanimanja su mu povijest biblijskih područja (osobito željezno doba) i drevni biblijski rukopisi.
Sudjelovao je na više znanstvenih simpozija biblijske i slične tematike, na kojima je predstavio izlaganja vezana uglavnom uz Stari zavjet, te uz hebrejsku paleografiju i kodikologiju te arheologiju. Bio je predsjednik organizacijskog odbora znanstvenoga simpozija “Antiquam fidem” o povijesti Sisačke biskupije, koji je održan u Sisku 4. i 5. prosinca 2010. U izdanju nakladničke kuće “Teovizije” godine 2011. objavio je knjigu “Riječ o obitelji - Lectio divina o obiteljskom životu”, a objavio je i više znanstvenih radova: “Glagol ‘vjerovati’ u Iv 3,1-21”, u zborniku “O kraljevstvu nebeskom novo i staro” u čast fra Bonaventuri Dudi u povodu 75. rođendana i 50 godina svećeništva (Zagreb, 2001.), “Implicitni navodi Petoknjižja u Lk 1-2”, u zborniku “Neka iz tame svjetlost zasine” u čast prof. dr. Adalbertu Rebiću u povodu 70. obljetnice života i 40. obljetnice profesorskoga rada (Zagreb, 2007), “Citati Petoknjižja i aluzije na njega u Lk 2”, u zborniku “U službi Riječi i Božjega naroda” u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskoga djelovanja (Sarajevo, 2007.),    “La legge di Mosè nell’opera lucana.” Pars dissertationis (Jeruzalem, 2008.) i “Bolji/uzvišeniji Savez: kvalitativna, vremenska ili prostorna promjena? (Heb 7,22)” u Bogoslovskoj smotri (Zagreb 2010.). Od studenoga 2003. do 2008. s talijanskoga jezika honorarno je prevodio papine kateheze, audijencije i poruke za Informativnu katoličku agenciju. Preveo je apostolsko pismo u Godini euharistije “Ostani s nama, Gospodine” Ivana Pavla II. (Zagreb, 2004.) i večernju molitvu s Crkvom “Psalmi večernje” Ivana Pavla II. i Benedikta XVI. (Zagreb, 2009.). Zauzet je u promicanju biblijske duhovnosti putem radija i tiskane riječi.

Osobno.
Vozi bicikl kroz prirodu i na veće udaljenosti, rado šeta po prirodi, osobito po hrvatskim otocima.