Molimo Te podaj nam milost čuvati Te u sebi

Molimo Te Gospodine Isuse Kriste Ti si naša najveća svetinja, Ti si ljubav, Ti si Bog, podaj nam milost čuvati Te u sebi
Autor: p. Luka Rađa, SJ Photo: pixabay.com srijeda, 17. travnja 2019. u 09:42

Gospodine,
danas je srijeda Velikog tjedna.

Potresne su riječi današnjeg Evanđelja:
'Jedan od dvanaestorice, zvani Juda Iškariotski,
pođe glavarima svećeničkim i reče:
'Što ćete mi dati i ja ću vam ga predati.'
A oni mu odmjeriše trideset srebrnika.
Otada je tražio priliku da ga preda.'

Gospodine Isuse Kriste Tebe
koji Svjetlo od svjetla svakoga,
Boga svemogućega, bogata milosrđem.
Tebe LJUBAV vječnu prodati
za kukavnih trideset srebrnika.
Kako je samo bio bijedan taj Juda.
Ali dobro se zapitati znam li
i sam biti tako bijedan?

Molimo Te Gospodine Isuse Kriste
Ti si naša najveća svetinja, Ti si ljubav, Ti si Bog 
podaj nam milost čuvati Te u sebi.
Amen!

Od srca p. Luka
Po evanđelju dana: Mt 26, 14-25

 

Da biste komentirali, prijavite se.