Govor šutnje

Pjesma fra Mate Bašića.
Autor: fra Mate Bašić Photo: www.gopixpic.com petak, 14. studenog 2014. u 11:11

Čuvaj me Bože, tebi želim živjeti,
Vodi me Bože, tebi želim hoditi.
Pokaži se Bože, tebe želim slaviti,
O dođi Bože, tebi želim pjevati.
 
Podari mi um kojim ću shvatiti,
Daruj mi volju kojom ću tražiti.
Tebe u svemu, što će se sviđati,
Tebi u dan kad ćeš me pozvati.
 
Podaj mi duh kojim ću moliti,
Postojanost, kojom ću čekati.
Pouzdanje, kojim ću grliti,
Tebe u čas kad ću Te gledati.
 
Slab sam čovjek, moraš me jačati,
Pao, treba me dignuti.
Budi mi snaga, to mi podari Ti,
Želim se sada Tebi sav predati.
 
Primi me sebi, želim Te ljubiti,
Do sada neiscrpno, ljubiš mene Ti.
Ljubiš i kada, ne želim Te ljubiti,
Ljubavlju svojom, ne prestaješ stvarati.
 
Ljubiš u šutnji, ne želiš zboriti,
Gledaš s križa, glavom pognuti.
Govorom šutiš, želiš ljubiti,
Šutnjom govoriš, želim vas spasiti.
 

Da biste komentirali, prijavite se.