Sanjam Hrvatsku

'U kojoj se bližnje na iskrenost potiče u kojoj se polja i njive obrađuju...'
Autor: Ivan Bradvica/Laudato Photo: pixabay.com nedjelja, 29. srpnja 2018. u 17:37
Sanjam Hrvatsku
u kojoj rad se cijeni
u kojoj političari izvršavaju obećanja
u kojoj mediji promiču moralnost i neutralnost
u kojoj svi građani za egzistenciju imaju
u kojoj mladi stiču znanja i vještine
u kojoj se uči o križnom putu slobode domovine
u kojoj roditelji djecu odgajaju
u kojoj se od rada  ljudi ne preumaraju
u kojoj kreatori i umjetnici stvaraju
u kojoj sportaši rekorde obaraju
u kojoj istraživači novo znanje otvaraju
u kojoj se ljudi osjećaju domaćini pravi
u kojoj se ljubav i život slavi
u kojoj se život voli i promiče
u kojoj se bližnje na iskrenost potiče
u kojoj se polja i njive obrađuju
u kojoj se uzoriti nagrađuju
u kojoj se postojeće održava i novo gradi
u kojoj se uživa kad se boljitak radi
u kojoj se slabima pomaže
u kojoj se bolesti spriječe
u kojoj se bolesni humano liječe
u kojoj se zdravlje čuva preventivno
u kojoj je živjet inspirativno.

Da biste komentirali, prijavite se.