Slika života

Kad kaplja ishlapi ući će u nove kapi...
Autor: Ivan Bradvica Photo: pixabay.com nedjelja, 20. svibnja 2018. u 12:02

Tako mi svega
ljubav moja
o svemu brine
otvorenima duhom stignem
događanja se množe
konkretno se
malo može
oprosti mi Bože.
Slika života
sam Tvoja
sa okvirom
koji diše
u kojem je
kaplja vode
u kojoj se
sva događanja
života vode.
Kad kaplja ishlapi
ući će u nove kapi
s neba pasti čista
slaveći put
nevinog Krista.

 

Da biste komentirali, prijavite se.