Proslava blagdana i Međunarodni znanstveni skup o sv. Ilaru

Od 18. do 21. listopada!
Autor: dubrovacka-biskupija.hr/Laudato/J.B. Photo: dubrovacka-biskupija.hr utorak, 17. listopada 2017. u 14:57

Župa sv. Ilara u Mlinima proslavit će u subotu, 21. listopada blagdan svog nebeskog zaštitnika. Svetu Misu u 10 sati u župnoj crkvi predvodit će dubrovački biskup mons. Mate Uzinić, a na sam blagdan Misa će biti i u 17 sati.
 
Ususret blagdanu bit će trodnevna duhovna priprava od 18. listopada koja će se sastojati od listopadske pobožnosti u 18:30 sati i Mise u 19 sati. Mise će predvoditi i na njima propovijedati: don Stanko Lasić, don Robert Čibarić i don Josip Barišić.

Međunarodni znanstveni skup  'Sveti Ilar u kontekstu svoga vremena'

U četvrtak, 19. i petak, 20. listopada biti održan Međunarodni znanstveni skup 'Sveti Ilar u kontekstu svoga vremena', koji će biti otvoren 19. listopada u 16:30 sati u hotelu 'Astarea'. Skup organizira Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu, a suorganizator je župa sv. Ilara.

Na skupu će biti održana izlaganja na teme: 'Sveti Hilarion u kontekstu teoloških rasprava svoga vremena' (doc. dr. Anto Barišić, Zagreb, Hrvatska), 'Hilarion između bijega od ljudi i zauzimanja za njih' (doc. dr. Andrea Filić, Zagreb, Hrvatska), 'Sveti Hilarion – otac asketa i pokornika palestinske pustinje' Vanda Kraft Soić, Zagreb, Hrvatska), 'Hilarion kao učenik i sluga Kristov' (prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, Zagreb, Hrvatska), 'Hilarion između slobodne volje i milosti' (dr. sc. Josip Knežević, Sarajevo, BiH), 'Smisao i cilj Jeronimovih hagiografskih djela' (prof. dr. sc. Miran Špelič, Ljubljana, Slovenija), 'Liturgija i monaški život prema Jeronimovim hagiografijama' (mr. sc. Silvio Košćak, Zagreb, Hrvatska); ''Gol i oboružan u Kristu' (Vita Hilar. 2,7): askeza, čudesa i egzorcizmi u Jeronomovu Životu sv. Hilariona' (Roberta Franchi, Budimpešta, Mađarska), 'Retoričke figure u Epilogu Života sv. Hilariona i druga dva Jeronimova životopisa svetaca' (Basyli Degorski, Rim, Italija), 'Hilarion na Siciliji' (Benedetto Clausi, Calabria, Italija), 'Legenda o svetom Hilarionu u starijoj hrvatskoj književnosti' (Vesna Stipčević Badurina, Zagreb, Hrvatska), 'Kult sv. Ilara na dubrovačkom području' (Vinicije Lupis, Dubrovnik, Hrvatska) i 'Legende o sv. Ilaru u usmenoj tradiciji' (Jelena Obradović Mojaš, Dubrovnik, Hrvatska).

 

Da biste komentirali, prijavite se.