Novi natječaj za učeničke i studentske stipendije Zaklade Marije Pomoćnice

Prijave traju do 1. prosinca 2019. godine, a odluka o dodjeli stipendija će se objaviti nakon isteka roka za prijavu.
Autor: Zaklada Marije Pomoćnice/laudato.hr/D.R. Photo: Zaklada Marije Pomoćnice utorak, 05. studenog 2019. u 13:22

Zaklada Marije Pomoćnice otvorila je novi natječaj za učenike i studente u potrebi. Zaklada će dodjeljivati četiri stipendije: za učenike osnovne i srednje škole u iznosu od 500,00 kn mjesečno (za 10 mjeseci) te za studente u iznosu od 1.500,00 kn mjesečno (za 10 mjeseci).

Prijave traju do 1. prosinca 2019. godine, a odluka o dodjeli stipendija će se objaviti nakon isteka roka za prijavu. Podnositelj zahtjeva za stipendiju mora udovoljiti osnovnim kriterijima sukladno Praviliku Zaklade Marije Pomoćnice.

Prijava za stipendiju treba sadržavati i priloženu sljedeću dokumentacija:
1. preslik osobne iskaznice (obostrano)
2. CV_ (Europass format)
3. potvrdu ISPLATITELJA PRIHODA o ostvarenim prihodima od nesamostalne djelatnosti korisnika i svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini (plaća ostvarena kod poslodavca za rad u tuzemstvu ili inozemstvu, naknade ostvarene zbog njege i skrbi o djetetu, naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade zbog nezaposlenosti, naknade zbog profesionalne rehabilitacije. (IP- obrazac)
4. potvrdu POREZNE UPRAVE o oporezivom dohotku ( dohodak od samostalne djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, od osiguranja i drugog dohotka)
5. uspjeh u školi i na studiju
6. potvrda u kojoj se vidi da je student u akademskoj godini 2019./2020. godini prvi put upisao godinu studija za koju se natječe
7. potvrda da učenik i student nisu ponavljali godinu tijekom studija (školovanja)
8. motivacijski esej
9. dvije preporuke
10. izjava o ne primanju druge stipendije
11. potvrdu banke o otvorenom računu na koji će se isplaćivati stipendija s navedenom informaciju da li je račun pod blokadom. Za maloljetne kandidate roditelji ili skrbnici trebaju otvoriti račun za maloljetne osobe koji je besplatan.
12. pisanu suglasnost punoljetnog kandidata odnosno roditelja ili skrbnika maloljetnog kandidata da se njihovo ime može objaviti u glasilu župe i na službenim stranicama Osnivača kao dobitnika stipendije- i na drugi prikladan način (koristiti objavljeni obrazac Prijave).
13. ispunjena Prijava na natječaj (koristiti objavljeni obrazac Prijave)

Ostale informacije vezane uz potrebnu dokumentaciju možete pronaći u Pravilniku Zaklade koja se nalazi ovdje. Zamolbe za stipendiju se dostavljaju sa svom potrebnom dokumentacijom putem pošte preporučeno na adresu sjedišta Zaklade:

ZAKLADA MARIJE POMOĆNICE
Prilaz Pomoćnice kršćana 3
21000 SPLIT

Sa naznakom:
"Natječaj za dodjelu stipendije
ZAKLADE MARIJE POMOĆNICE
u akademskoj godini 2019./2020."
NE OTVARATI!

 

Da biste komentirali, prijavite se.