Apel za pomoć Radio Mariji Srbije!

Radio Marija Srbije postoji od 2003. godine, a njegovo je postojanje i djelovanje više nego važno za Hrvate katolike u Srbiji, jer je to jedina radio postaja u državi na kojoj se čuje katolička riječ na hrvatskom jeziku.
Autor: IKA/Laudato/K.P. Photo: IKA utorak, 27. studenog 2018. u 17:20

Radio Mariji u Srbiji u ovih 15 godina postojanja najveći dio troškova pokrivala je Svjetska obitelj Radio Marije. Nakon višegodišnjih pregovaranja, molbi i produljenja, od 1. listopada ove godine hrvatska redakcija Radio Marije mora u potpunosti samostalno snositi svoje troškove.

Ako do kraja 2018. godine ne uspiju osigurati financijska sredstva za neometani rad i pokrivanje svih troškova, do kraja veljače 2019. godine će biti prisiljeni ugasiti jedinu redakciju koja emitira program katoličkog sadržaja na hrvatskom jeziku.

Hrvatska redakcija Radio Marije sada treba pronaći način i osigurati potrebna sredstva. Trošak na mjesečnoj razini iznosi oko pet tisuća eura, a novac je potreban za najam prostora, državne i agencijske pristojbe za FM dozvole i emitiranje programa, troškove plaća troje zaposlenih i slično. S obzirom da po pravilima Svjetske obitelji Radio Marije nije dozvoljen nikakav prostor za reklame i marketing, nalaze se u prilično teškoj situaciji.

- Smatramo da je Radio Marija od općeg i krucijalnog interesa kako za hrvatsku zajednicu u Republici Srbiji, za matičnu domovinu Republiku Hrvatsku radi hrvatskog puka izvan domovine koji njeguje živu hrvatsku tradiciju i kulturu, tako i za Katoličku Crkvu u Hrvatskoj i Srbiji, a sve zbog toga jer je jedini radio na hrvatskom jeziku i katoličkog programa u Srbiji - istaknuo je mons. Andrija Anišić, direktor programa i glavni i odgovorni urednik Radio Marije Srbije, moleći za pomoć.

 

Da biste komentirali, prijavite se.