Međugorje – međunarodne duhovne obnove u 2019. godini

U Međugorju se i ove godine održava niz duhovnih događanja, među kojima su i međunarodne duhovne obnove.
Autor: Marija Dugandžić/Laudato Photo: Ivan Dominik Iličić ponedjeljak, 07. siječnja 2019. u 17:18

26. međunarodna duhovna obnova za organizatore hodočašća, voditelje centara mira, molitvenih i karitativnih skupina vezanih za Međugorje, održat će se u Međugorju od 18. do 22. ožujka 2019. godine. Tema ovogodišnjeg susreta je: "Idi za mnom! “ (Mk 10, 21).

Ova duhovna obnova bit će održana u Novoj dvorani u Međugorju  od 18.  do 22. 03. 2019. godine. Broj mjesta je ograničen prostorom, stoga se svi zainteresirani pozivaju da što prije prijave svoj dolazak na ovaj seminar. Prijave možete izvršiti na e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr. Registriranima se smatrajte tek nakon što dobijete potvrdan odgovor. Također, tijekom duhovne obnove će biti organizirano simultano prevođenje za sve jezične skupine.

Cijena sudjelovanja u duhovnoj obnovi je 50 € po osobi.  U cijenu su uključeni svi troškovi organizacije i rada (predavači, simultani prijevod i zajednički ručak zadnji dan). Prilikom plaćanja na početku duhovne obnove svaki će sudionik dobiti akreditaciju koja će mu omogućiti sudjelovanje u radu. Za smještaj u Međugorju treba se pobrinuti svatko osobno.

Predavač na duhovnoj obnovi je fra Marinko Šakota, župnik župe Međugorje. Fra Marinko Šakota rođen je u Čitluku 1968. godine Osnovnu školu pohađao u Čitluku kao i prvi razred Srednje škole. Tada je izabrao Franjevački poziv pa se uputio u Franjevačko sjemenište u Visoko. Tu je završio 2. razred gimnazije, a ostala dva u Isusovačkoj gimnaziji u Dubrovniku gdje je i maturirao. Franjevački habit je obukao 15. srpnja 1987. na Humcu, gdje je proveo godinu dana Novicijata. Studij filozofije i teologije započeo je u Sarajevu na Franjevačkoj teologiji (1989. – 1990.), nastavio u Zagrebu na Isusovačkom učilištu (1990. -1992.), a završio u Fuldi, Njemačka 1995., gdje je i diplomirao. Vječne zavjete položio je u Širokom Brijegu 1993. godine. Za đakona je zaređen u Zagrebu 1996., a za svećenika u Frohnleitenu 1996. godine. Prva služba bio je Franjevački samostan u Innsbrucku gdje je kao ispomoć proveo godinu dana, zatim  kao duhovni pomoćnik u Frohnleitenu, te kao kapelan u Augsburgu . U Mostaru je bio kapelan tri godine, a zatim župnik u Gradnićima sedam godina. Od rujna 2010. je na službi u Međugorju kao kapelan, a od 2013. župnik župe Međugorje.  


PROGRAM     

Ponedjeljak, 18. 03. 2019.

15. 00 Registracija sudionika
17. 00 Večernji molitveni program u crkvi
 
Utorak, 19. 03. 2019.

9.00 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu
9.30 Predavanje
        Stanka
11.00 Susret i razgovor s predavačem
15.00 Rad po jezičnim skupinama
17.00 Večernji molitveni program u crkvi
21.00 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu   

Srijeda, 20. 03. 2019.

9.00 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu
9.30 Predavanje, razgovor
        Stanka
11.00 Susret i razgovor s predavačem
14.00 Molitva na Križevcu
17.00 Večernji molitveni program u crkvi
19.00 Meditacija i večera sa župljanima (kruh i čaj)
           
Četvrtak, 21 03. 2019.

9.00 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu
9.30 Predavanje
        Stanka
11.00 Susret sudionika sa župnikom
12.30 Zajednički ručak  
15.00 Molitva na Brdu ukazanja
17.00 Večernji molitveni program u crkvi

Petak, 22. 03. 2019.

9.00 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu
9.30 Iskustva sudionika, sv. Misa

Kako je međugorski fenomen u cijelom svijetu mnoge potaknuo na izdavanje različitih publikacija, organizatori duhovne obnove izrazile su želju za prikupljanjem primjeraka tih publikacija kako bi ih sačuvati u arhivu Informativnoga centra Međugorje. Stoga polaznike duhovne obnove mole da, ukoliko posjeduju određene publikacije sa sobom ponesu u Međugorje ili drugačije dostave:
1. vaše časopise, okružnice, novine, knjige, audio i video zapise i ostale publikacije - po mogućnosti u dva primjerka    
2. pojedinci ili organizacije koji posjeduju privatni arhiv vezan za međugorska događanja, ako je moguće, neka dostave originale i/ili kopije, i/ili barem popis sadržaja koje posjeduju.

Potrebno je navesti ime, prezime ili  naziv organizacije, te adresu i kontakt.

Navedene materijale dostaviti na:
INFORMATIVNI CENTAR "MIR“MEĐUGORJE
ZA ARHIV, MARIJA DUGANDŽIĆ
Gospin trg 1, 88266 Međugorje
Bosna i Hercegovina    

7. međunarodna duhovna obnova za život održat će se u Međugorju od 29. svibnja do1. lipnja 2019. Duhovna obnova je namijenjena za liječnike i medicinsko osoblje, branitelje života, molitva za one koji su izgubili dijete, koji su ranjeni pobačajem, spontanim pobačajem, za supružnike koji žele djecu, za pro-life aktiviste, za žrtve obiteljskog nasilja, samohrane roditelje, trudnice… Tema je: “Idi za mnom! “ (Mk 10, 21).

Duhovna obnova će biti održana u dvorani  iza crkve. Prilog za troškove održavanja je 40 € po osobi. Broj mjesta je ograničen prostorom, stoga se svi zainteresirani pozivaju da što prije prijave svoj dolazak na ovaj seminar. Prijave možete izvršiti na e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr. Registriranima se smatrajte tek nakon što dobijete potvrdan odgovor.

Predavač na duhovnoj obnovi je fra Stanko Mabić, ofm. Fra Stanko je rođen 1968. na Kočerinu, Široki Brijeg. Član je Hercegovačke franjevačke provincije. Osnovnu je školu pohađao na Kočerinu, a srednju školu - sjemenište u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom. Teologiju je studirao u Sarajevu, Zagrebu i Fuldi. Zaređen je za svećenika 1995. u Fuldi, Njemačka. Poslije ređenja upisuje Institut crkvene glazbe u Zagrebu na kojem je diplomirao 2001. godine. Završio je dvije godine realitetne psihologije. Kao svećenik i crkveni glazbenik djeluje u župama u Hercegovini. Zadnjih devet godina je odgojitelj mladih fratara u postulaturi i novicijatu, vodi duhovne vježbe i duhovne seminare za različite skupine.

PROGRAM

Srijeda, 29. svibnja 2019.

14.00 Registracija sudionika
16.00 Uvod u duhovnu obnovu
17.00 Večernji molitveni program: krunica, sv. Misa, molitva za ozdravljenje

Četvrtak, 30 . svibnja 2019.

9.00 Jutarnja molitva
        Predavanje, svjedočanstva
14.00 Molitva uz Križevac
17.00 Večernji molitveni program:krunica. sv. Misa, Klanjanje Isusu u Presvetom oltarskom sakramentu

Petak, 31. svibnja 2019.

7.00 Molitva na Brdu ukazanja
9.30 Predavanje, svjedočanstva
12.00 Klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu u tišini
15.00 Predavanje, svjedočanstva
17.00 Večernji molitveni program: krunica, sv. Misa, čašćenje križa Gospodinova

Subota, 1. lipnja 2019.

9.00 Molitva
9.30 Predavanje
10.30 Iskustva sudionika
12.00 Završna sv. Misa

8. međunarodno hodočašće za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom bit će održano od 6. do 9. 06. 2019. Tema hodočašća je „Idi za mnom!“ (Mk 10, 21).

Koordinator seminara u sklopu hodočašća je fra Marinko Šakota.
Prijave za sudjelovanje na hodočašću primat će se od 1. do 20. 05. 2019.
na e-mail adresu: gospina.skola@gmail.com.

PROGRAM

Četvrtak, 6. lipnja 2019.

15.00 - 17.00 Dolazak i smještaj sudionika
18.00 Večernji molitveni program u crkvi

Petak, 7. lipnja 2019.

DVORANA IVANA PAVLA II.
9.00 Predstavljanje sudionika po skupinama
12.30 Ručak
15.30 Molitva Križnog puta za one koji ne mogu na Križevac
16.00 Molitva Križnog puta na Križevcu sa župom (za roditelje i prijatelje)
18.00 Večernji molitveni program

Subota, 8. lipnja 2019.

DVORANA IVANA PAVLA II.
9.00 Molitva krunice za one koji se ne mogu popeti na Brdo ukazanja
9.00 Molitva krunice kod Gospinog kipa na Brdu ukazanja
12.30 Ručak
15.30 Predavanja i svjedočanstva
18.00 Večernji molitveni program u crkvi
22.00 Klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu u crkvi

Nedjelja, 9. lipnja 2019., Duhovi

VANJSKI OLTAR CRKVE SV. JAKOVA
10. 30 Svjedočanstvo
11. 00 Župna sv. Misa na vanjskom oltaru


SEMINARI POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE
03. - 08. 03. 2019.                           (prijave od 1. siječnja 2019.)  
21. - 26. 07. 2019.                           (prijave od 1. lipnja 2019.)
01. - 06. 12. 2019.                           (prijave od 1. listopada 2019.)

Kontakt: Marija Dugandžić, e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr


 

Da biste komentirali, prijavite se.