Isus nas želi očistiti

Osvrćući se u nedjeljnom nagovoru na nedjeljno Evanđelje o susretu Isusa s gubavcem, Papa je naglasio da Isus ne izbjegava kontakt s tim čovjekom. Kako je rekao, Isus vođen dubokim suosjećanjem s njegovim stanjem, pruža ruku i dotiče ga – izdižući se time iznad zakonske zabrane – i reče mu: "Hoću, budi čist!".
ponedjeljak, 13. veljače 2012. u 00:00

Osvrćući se u nedjeljnom nagovoru na nedjeljno Evanđelje o susretu Isusa s gubavcem, Papa je naglasio da Isus ne izbjegava kontakt s tim čovjekom. Kako je rekao, Isus vođen dubokim suosjećanjem s njegovim stanjem, pruža ruku i dotiče ga – izdižući se time iznad zakonske zabrane – i reče mu: "Hoću, budi čist!".

„U toj Kristovoj gesti i riječima krije se čitava povijest spasenja, krije se opipljiva Božja volja da nas ozdravi, da nas očisti od zla koje nas nagrđuje i koje razara naše odnose. U tome kontaktu između Isusove ruke i čovjeka oboljela od gube ruše se sve barijere između Boga i ljudske nečistoće, između Svetoga i onoga što je u opreci sa Svetim, ne zacijelo zato da se zaniječe zlo i njegova negativna moć, već da se pokaže da je Božja ljubav jača od svakog zla, pa i onog najzaraznijeg i najužasnijeg. Isus je uzeo na sebe naše slabosti, postao je 'gubavac' da bismo se mi očistili“, rekao je Benedikt XVI.

Papin apel za Siriju

Zabrinut zbog rastućeg nasilja u Siriji i brojnih žrtava, Papa je uputio hitan apel na prekid nasilja i krvoprolića.

„Pozivam, na kraju, sve – a na poseban način političke vlasti u Siriji – da daju prednost putu dijaloga, pomirenja i zauzimanja za mir. Mora se urgentno odgovoriti na opravdane težnje raznih sastavnica sirijskog naroda, kao i na želje međunarodne zajednice, zabrinute za opće dobro čitavog društva i regije“, poručio je Sveti Otac.

Izvor: Laudato.hr

Da biste komentirali, prijavite se.