Papa na audijenciji: Zamolimo Duha Svetoga da nas nauči graditi mostove između kultura

Zamolimo ga sposobnost blage, nježne inkulturacije poruke vjere - zaključio je papa Franjo na audijenciji.
Autor: laudato.hr/N.F. Photo: vaticannews.va srijeda, 06. studenog 2019. u 13:55

- Nastavimo naše 'putovanje' s knjigom Djela apostolskih - riječi su kojima je papa Franjo započeo svoju katehezu na općoj audijenciji srijedom na Trgu sv. Petru u Rimu.

- Nakon doživljenih kušnji u Filipima, Solunu i Bereji - nastavlja Svetu Otac - Pavao stiže u Atenu, središte Grčke.

Upravo u ovom gradu, koji je unatoč političkoj dekadenciji očuvao kulturološko prvenstvo, apostol „je bio ogorčen promatrajući kako je grad prepun idola“.

Vidjevši ovakav utjecaj poganstva, Pavao nije otišao, već ga je upravo to potaklo kako bi izgradio most dijaloga s ovom kulturom. Sveti Otac objašnjava koji je bio Pavlov način evangelizacije.

- Odlazi u sinagogu, znak vjerskog života; ide na trg, simbolom gradskog života; odlazi na Aeropag, znak političkog i kulturnog života... Na taj način Pavao promatra kulturu i ambijent u Ateni „kontemplativnim pogledom“, koji otkriva tog Boga koji prebiva u domovima, na ulicama i trgovima ovog grada. Pavao ne gleda Atenu i poganski svijet s odbojnošću već očima vjere - istakao je Papa.

Postavio je pitanje svima kako bi razmislili: kakav je naš način gledanja svojih gradova: gledamo li ih ravnodušno? S prezirom? Ili s vjerom koja prepoznaje Božju djecu u anonimnom mnoštvu? Sveti Otac nadalje kaže da Pavao promatra pogledom koji ispunja prostor između Evanđelja i poganskog svijeta.

- U srcu jedne od najpoznatijih institucija antičkog svijeta, Areopag, on realizira veličanstven primjer inkulturacije poruke vjere: naviješta Isusa Krista idolopoklonicima, i ne čini to napadajući ih već čineći od sebe „pontifeksa, graditelja mostova“. Želeći približiti ovaj navještaj Pavao se inspirira oltarom u gradu koji je posvećen „nepoznatom bogu“ započinjući ovim „štovanjem“ kako bi ušao u empatiju sa svojim slušateljima, naviješta da Bog „živi među građanima“ i „ne sakriva se onima koji traže iskrena srca, … upravo je to što Pavao želi otkriti: „Što dakle ne poznajete, a štujete, to vam ja navješćujem“ - ističe Papa.

U svom govoru, kaže Sveti Otac, Pavao započinje s poviješću spasenja, biblijske vjere u Boga po objavi, kako bi naposljetku došao do otkupljenja i suda, tj. istinske kršćanske poruke.

- Na taj način Pavao 'naviješta Onoga kojega ljudi ignoriraju, a ipak poznaju, kako kaže papa Benedikt: „nepoznati poznati“. Kroz daljnji tekst apostol se nadovezuje kerygmom misleći na Krista, ne citirajući ga, definirajući ga kao 'čovjeka kojega je Bog postavio, pružajući svima siguran dokaz uskrisujući ga od mrtvih“ - kaže Papa.

Ovdje Papa ističe kako ovom izjavom o smrti i uskrsnuću, što slušatelji smatraju 'glupošću', odbija ih te u njima izaziva ruganje i podsmjeh. Iako je njegov navještaj nakon ovog izgledao kao promašaj, neki prihvaćaju riječ i otvaraju se vjeri.

- Zamolimo Duha Svetoga da nas nauči graditi mostove između kultura, s onima koji ne vjeruju ili tko vjeruje drugačije od nas. Zamolimo ga sposobnost blage, nježne inkulturacije poruke vjere - zaključio je Papa.

 

Da biste komentirali, prijavite se.