Za dvije godine sinoda posvećena Crkvi i sinodalnosti

'Upravo je put sinodalnosti onaj koji Bog očekuje od Crkve trećega tisućljeća'
Autor: vaticannews.va/Laudato/J.B. Photo: Vatican Media ponedjeljak, 09. ožujka 2020. u 08:59

'Za sinodalnu Crkvu – zajedništvo, sudjelovanje i poslanje', tema je XVI. redovne opće skupštine Biskupske sinode koju je zakazao papa Franjo, a koja će se održati za dvije godine piše, Vatican News.

- Upravo je put sinodalnosti onaj koji Bog očekuje od Crkve trećega tisućljeća - kazao je papa Franjo još 2015. godine, prigodom 50. obljetnice ustanovljenja Biskupske sinode.

Tada je napomenuo kako sinodalnost daje najprikladniji okvir tumačenja za razumijevanje same hijerarhijske službe.

- Ako shvatimo da su, kako kaže sveti Ivan Zlatousti, Crkva i sinoda istoznačnice, razumijemo također da u njoj nitko ne može biti 'uzdignut' iznad drugih. Naprotiv, u Crkvi je potrebno da se netko 'snizi' kako bi se duž puta stavio u službu braće. Isus je ustanovio Crkvu stavljajući na njezin vrh Apostolski zbor, u kojemu je apostol Petar stijena. Ali u toj Crkvi, kao u preokrenutoj piramidi, vrh se nalazi ispod baze. Zbog toga oni koji imaju autoritet zovu se 'ministri' jer, prema izvornom značenju te riječi, oni su najmanji među svima.

- Prva razina sinodalnoga iskustva ostvaruje se u partikularnim Crkvama. Druga je razina ona u provincijama i crkvenim pokrajinama, partikularnim saborima i posebno u biskupskim konferencijama. Posljednja je razina ona opće Crkve. Biskupska sinoda, budući da predstavlja katoličke biskupe postaje izraz biskupske kolegijalnosti unutar potpuno sinodalne Crkve - kazao je Papa.

Riječ 'sinoda' vrlo je stara riječ u crkvenoj tradiciji. Sastavljena je od prijedloga σύν, koji znači 'sa' i imenice ὁδός, koja znači 'put', a označava put koji je Božji narod prošao zajedno. Još se od prvih stoljeća riječju 'sinoda' nazivaju crkveni skupovi sazvani na različitim razinama kako bi se, u svjetlu Riječi Božje, razlučivala doktrinarna, liturgijska, kanonska i pastoralna pitanja, stoji u dokumenti Međunarodnog teološkog povjerenstva, koje je napravilo istraživanje 2018. godine o sinodalnosti u životu i poslanju Crkve.

Riječ 'sinodalnost' označava specifični 'modus vivendi et operandi' Crkve Božjega naroda koji očituje i konkretno ostvaruje svoje zajedništvo u zajedničkom hodu, u okupljanju i u aktivnom sudjelovanju svih svojih članova u evangelizacijskom poslanju. Pojam 'zajedništva' pak izražava duboku bit otajstva i poslanja Crkve koja u euharistijskom slavlju ima svoj izvor i vrhunac.

 

Da biste komentirali, prijavite se.