Je li Crkva rođena na Duhove?

Je li Crkva rođena na Duhove?

Iako će se na blagdan Duhova mnogo govoriti o rođendanu Crkve, pa će tako i mnogi svećenici ponavljati tu krilaticu, potrebno je reći kako Katekizam Katoličke Crkve ne naučava baš tako. O tome u Katekizmu obilato piše od broja 758-769. Pa stoga te brojeve iz Katekizma donosimo i ovdje.

Crkva_02-(1).jpg
Autor
fra Mate Bašić/Laudato
Fotograf
tebe-trazim.com
Objavljeno:
 
09.06.2019 10:37

Početak, utemeljenje i poslanje Crkve

„Da se temeljito istraži otajstvo Crkve, potrebno je najprije razmotriti njezin početak u naumu Presvetoga Trojstva i njezino postupno ostvarenje u povijesti.

Naum rođen u Očevu srcu

'Vječni je Otac slobodnom i tajnom odlukom svoje mudrosti i dobrote stvorio sav svijet i odlučio ljude učiniti dionicima svoga božanskog života', na koji poziva sve ljude u svom Sinu: 'Sve one koji u Krista vjeruju Otac je odlučio sazvati u svetu Crkvu'. Ta se 'Božja obitelj' uspostavlja i ostvaruje postupno kroz razdoblja ljudske povijesti prema Očevu raspoređenju: doista, Crkva je 'prikazana u slikama od početka svijeta, divno pripravljena u povijesti izraelskog naroda i u Starom zavjetu, ustanovljena u ovim posljednjim vremenima, očitovana dolaskom Duha i na koncu vjekova bit će slavno dovršena'.

Crkva - prikazana u slikama od početka svijeta

'Svijet je stvoren u vidu Crkve', govorili su kršćani prvih vjekova. Bog je stvorio svijet da bude u zajedništvu s njegovim božanskim životom, koje se ostvaruje 'sazivanjem' ljudi u Kristu, a taj 'saziv' je Crkva. Crkva je svrha svih stvari, i same bolne nesreće, kao pad anđela i čovjekov grijeh, bile su od Boga pripuštene samo kao prigoda i sredstvo da se pokaže sva snaga njegove ruke, sva veličina ljubavi koju je htio dati svijetu: Kao što je Božja volja čin, koji se zove - svijet, tako je njegova nakana spasenje ljudi, i ona se zove - Crkva.

Crkva - ustanovljena po Isusu Kristu

Zadaća je Sina da, u punini vremena, izvrši spasenjski naum Očev; to je razlog njegova poslanja. 'Gospodin Isus dao je početak svojoj Crkvi propovijedajući radosnu vijest, to jest dolazak Kraljevstva Božjega koje je u Pismima bilo od vjekova obećano'. Da bi ispunio volju Očevu, Krist je osnovao Kraljevstvo nebesko na zemlji. Crkva je 'Kristovo kraljevstvo već prisutno u otajstvu'.

'To se Kraljevstvo ljudima jasno očituje u riječi, djelima i prisutnosti Kristovoj'. Prihvatiti Isusovu riječ znaci 'prihvatiti samo Kraljevstvo'. Klica i početak Kraljevstva jest 'malo stado' (Lk 12,32) onih koje je Isus došao skupiti oko sebe i kojima je on sam pastir. Oni tvore pravu Isusovu obitelj. One koje je tako oko sebe okupio, učio je novom načinu ponašanja i kako da mole.

Gospodin Isus opremio je svoju zajednicu ustrojstvom koje će trajati do potpunog ostvarenja Kraljevstva. Tu je prije svega izbor Dvanaestorice s Petrom kao glavom. Predstavljajući dvanaest plemena Izraelovih, oni su temelji novog Jeruzalema. Dvanaestorica i drugi učenici sudjeluju u Kristovu poslanju, u njegovoj vlasti, ali i njegovoj sudbini. Svim tim činima Krist pripravlja i gradi svoju Crkvu.

Ali Crkva je u prvom redu rođena iz Kristova potpunog predanja za naše spasenje, anticipiranog u ustanovi Euharistije a dovršenog na križu. 'Početak i rast Crkve označeni su krvlju i vodom što su provrli iz otvorena boka raspetog Isusa'.
'Iz boka Krista, usnulog na križu, proisteklo je čudesno otajstvo čitave Crkve'. Kao što je Eva bila oblikovana od rebra usnulog Adama, tako je Crkva rođena iz probodena srca Krista umrlog na križu.

Crkva - očitovana po Duhu Svetom

'Kad je bilo dovršeno djelo koje je Otac povjerio Sinu da ga izvrši na zemlji, na dan Duhova poslan je Duh Sveti da Crkvu neprestano posvećuje'. Tada se 'Crkva pred mnoštvom javno očitovala, a propovijedanjem se počelo siriti Evanđelje'. Budući da je Crkva 'saziv' svih ljudi na spasenje, ona je po svojoj naravi misionarska, od Krista poslana svim narodima da mu od njih učini učenike.

Da Crkva ostvari svoje poslanje, Duh Sveti je 'poučava i vodi raznim hijerarhijskim i karizmatičkim darovima'. 'Tako Crkva, proviđena darovima svog Ustanovitelja i vjerno vršeći njegove zapovijedi ljubavi, poniznosti i samozataje, prima poslanje da navješćuje Kristovo i Božje kraljevstvo i da ga u svim narodima ustanovljuje, te sačinjava klicu i početak toga Kraljevstva na zemlji'.“ (KKC 758-768)

Iz ovog katekizamskog nauka vrlo je očito da Duhovi nisu rođendan Crkve u pravom smislu riječi jer je Crkva prije svega „rođena iz Kristova potpunog predanja za naše spasenje, anticipiranog u ustanovi Euharistije a dovršenog na križu“.

Ipak, u predaji je zbog tko zna kojeg razloga bila zadržana usporedba Pedesetnice i rođenja Crkve, jer se vjerojatno to očitovanje ili prikazanje Crkve svijetu uzima kao rođenje, ali to po sebi nije potpuno ispravno, jer bismo tada mogli reći da je Krist na dan prikazanja u Hramu rođen, a znamo da nije, i zdrava bi nam se pamet odmah pobunila na tu misao.

Kako god bilo, neka svima bude blagoslovljen ovaj današnji dan  Duhova, dan objavljenja i posvećenja Crkve.

 

Jeste li ovaj mjesec uplatili za Laudato TV? Znate li da naš rad ovisi gotovo isključivo od donacija dobrih ljudi? Pridružite nam se u Klubu prijatelja!

Još iz rubrike: Istinito, lijepo i dobro