Vatikan

25.10.2020. 16:32
Pročitajte imena novih kardinala
25.10.2020. 12:49
Uoči prve nedjelje došašća Papa će Kardinalskom zboru pridružiti nove članove
21.10.2020. 12:46
Kateheza Svetoga Oca održana je u dvorani Pavla VI., u Vatikanu.
18.10.2020. 14:24
Riječ je o tome da se trebamo zalagati ponizno i u isti mah odvažno, dajući vlastiti doprinos izgrađivanju civilizacije ljubavi, gdje vladaju pravda i bratstvo – naglasio je papa Franjo.
18.10.2020. 08:19
Proslava Svjetskog dana misija ujedno nam pruža priliku još jednom potvrditi kako su molitva, promišljanje i materijalna pomoć prigode za djelatno sudjelovanje u Isusovu poslanju u Njegovoj Crkvi.
16.10.2020. 18:00
Nekoliko misionara i misionarki s novinarima je podijelilo svoja iskustva, uspjehe, ali i teškoće na koje nailaze u svojem misijskom poslanju
16.10.2020. 08:42
Mons. Semeraro biskup je Albana u Italiji i tajnik Vijeća kardinala za pomoć Svetom Ocu u upravljanju Sveopćom Crkvom.
14.10.2020. 13:13
'Čovjekovo je postojanje dašak, njegova je priča prolazna, no molitelj zna da je u Božjim očima dragocjen.'