Vrijediš više

06.01.2023., 10:36
Cilj projekta „Vrijediš više“ je pokazati svakoj osobi s invaliditetom (bilo fizičkim ili psihičkim) da je vrijedna, nezamjenjiva i potrebna društvu u kojem živi.