Predivna molitva Mariji Majci Crkve

Predivna molitva Mariji Majci Crkve

'Marija, kao Majka Krista, Majka je vjernika i pastira, Majka Crkve.'

marija-ajka-crkve.jpg
Autor
vjeraidjela.com/Laudato/M.P.
Fotograf
i1.ytimg.com
Objavljeno:
 
26.07.2021 19:27

Na Duhovski ponedjeljak Crkva slavi spomendan Marije Majke Crkve. Ovaj naslov poznat je vjernicima već od prvih vremena. Temelji se na božanskom materinstvu, na Marijinoj aktivnoj prisutnosti s Kristom u djelu spasenja ljudskoga roda, što je temeljni odnos Marije s Crkvom.

Stoga je papa Pavao VI. kao krunu Drugog vatikanskog koncila, 21. studenog 1964., proglasio Mariju Majkom Crkve, Majkom svega Božjeg naroda, vjernika i pastira, koji ju nazivaju Majkom ljubaznom, i želi da tim imenom Presveta Djevica bude još više čašćena i zazivana od svega kršćanskog naroda.

Budući da je Ona Majka Isusa Krista, koji je od prvog trenutka svojeg utjelovljenja u Njezinu djevičanskom krilu Glava i svojega mističnog Tijela, koje je Crkva, Marija je i Majka Crkve.

'Marija, kao Majka Krista, Majka je vjernika i pastira, Majka Crkve', rekao je papa Pavao VI.
 
Kod nas se štovanje Marije Majke Crkve proširilo na poticaj zagrebačkog nadbiskupa Franje Kuharića, na čiju je molbu sv. papa Ivan Pavao II. 1979. godine odobrio uvođenje blagdana Blažene Djevice Marije Majke Crkve za cijelo područje Biskupske konferencije bivše Jugoslavije te je također odredio da se on slavi svake godine na Duhovski ponedjeljak.

Marija je Majka Crkve, ne kao neko daleko i nedostupno biće, već kao blaga i osjećajna Majka koja se brine za Crkvu Božju i za sve čovječanstvo koje hodi prema vječnoj domovini, u zagrljaj Trojedinoga Boga.

Presveta Djevice, Majko Crkve, Bezgrješna Marijo!
Tebi predajem svoju dušu i tijelo.
Sve molitve, i djela i trpljenja.
Sve što jesam i što posjedujem.
Skrušena srca predajem Ti se u okove ljubavi!
Ostavljam Ti potpunu slobodu da se koristiš sa mnom
za izbavljenje ljudi i na pomoć svetoj Crkvi, kojoj si Majka.
Želim od sada činiti sve s Tobom, po Tebi i za Tebe.
Znam da vlastitim snagama ništa ne mogu.
Ti, pak, sve možeš što je po volji Tvoga Sina i uvijek pobjeđuješ.
Učini, dakle, Pomoćnice vjernih, da moja obitelj, župa i cijela domovina
budu istinskim kraljevstvom Tvojim i Tvojega Sina.
Amen.

 

Jeste li ovaj mjesec uplatili za Laudato TV? Znate li da naš rad ovisi gotovo isključivo od donacija dobrih ljudi? Pridružite nam se u Klubu prijatelja!

Još iz rubrike: Molitve