Završen Biskupijski dan u Požegi

Pastoralno obraćenje je prvenstveno u tome da ne čekamo ljude da dođu k nama i prigovaramo kako ih nema, nego mi njima idemo ususret.

biskupijski-dan.jpg
Autor
Požeška biskupija/Laudato/M.P.
Fotograf
Požeška biskupija
Objavljeno:
 
22.09.2019 13:46

U sjedištu Požeške biskupije, gradu Požegi, 21. rujna 2019. godine okupili su se na Biskupijskom danu pojedini nositelji službi u toj mjesnoj Crkvi – svećenici i đakoni, redovnici i redovnice, bogoslovi, vjeroučitelji i odgajateljice u vjeri, članovi župnih ekonomskih i pastoralnih vijeća, crkvenih udruga i pokreta, molitvenih zajednica, lektori i izvanredni djelitelji svete pričesti te djelatnici katoličkih škola Požeške biskupije.
 
Požeški biskup Antun Škvorčević podsjetio je kako je ovogodišnji listopad proglašen Izvanrednim misionarskim mjesecom pod geslom 'Kršteni i poslani' te naglasio kako je njegov cilj 'poraditi na pastoralnom obraćenju, koje se po papi Franji sastoji u tome da djelujemo iz uvjerenja kako je Crkva poslana služiti čovjeku, navješćujući mu spasenje. Pastoralno obraćenje je prvenstveno u tome da ne čekamo ljude da dođu k nama i prigovaramo kako ih nema, nego da se otvorimo prema njima, idemo im ususret ondje gdje žive, krenemo na rub društva i svjedočimo Isusa Krista.'
 
Osvrćući se na stanje u Hrvatskoj biskup je rekao kako nam nije prva zadaća nešto svijetu govoriti, nego slušati.
 
- Osobito je važno da takvo raspoloženje stvaramo među vjernicima u svim našim župama, te da shvatimo kako u našem pastoralnom djelovanju nije prvenstveno pitanje struktura i novca, nego veličina i spremnost ljudi da budu aktivni evangelizatori, pri čemu članovi župnog pastoralnog vijeća s njihova tri radna odbora imaju odlučujuću ulogu. Očekivanje da netko drugi za nas nešto napravi, nije evanđeoski. Misionarsko poslanje koje je svaki od nas primio u krštenju traži da svi u župi učinimo ono što možemo (…). Poslanje onima čiji je brak razoren, mladima u potrazi za smislom, osamljenima, bolesnima, starima. Za sve to potrebna je fantazija u traženju novih načina i putova djelovanja. Duh Sveti je fantazija novoga. Dopustimo mu da nas on danas vodi u našim promišljanjima te nam dadne hrabrost u odlukama i snagu u provođenju onoga što smo zaključili – rekao je mons. Škvorčević.
 
Potom su u skladu s programom Biskupijskog dana uslijedila su zborovanja pojedinih skupina. U Dvorani sv. Terezije Avilske okupili su se svećenici, redovnici i đakoni, sestre redovnice, bogoslovi, vjeroučitelji, odgojiteljice u vjeri te djelatnici katoličkih škola Požeške biskupije.
 
U prvom dijelu programa promišljali su o ''Crkvi u izlasku'' i pastoralu ''na rubu'' po papi Franji te suradnji zaređenih službenika s vjernicima laicima u njegovu ostvarivanju kroz nagovor p. Stjepana Fridla. Naglasio je kako je Drugi vatikanski sabor udario temelje novom pogledu na Crkvu i njezino poslanje, a što je onda papa Ivan Pavao II. uobličio u program nove evangelizacije. Govorio je i o Crkvi otvorenih vrata u pontifikatu pape Franje te ulozi vjernika laika u novoj evangelizaciji, istaknuvši tri glagola koje papa Franjo drži ključnima za učinkovitost u misionarskom apostolatu laika: ostati s Kristom, ići drugima naviještati Božju riječ, i uvijek biti radosni u Gospodinu. U zaključnom dijelu nagovora iznio je pastoralne smjernice kako nauk o Crkvi otvorenih vrata konkretno provoditi u djelo.
 
U franjevačkoj crkvi Duha Svetoga svoj su susret imali članovi župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća, lektori i izvanredni djelitelji svete pričesti Podsjetili su se na ulogu koju imaju u pojedinoj župi naše Biskupije u skladu s Pravilnikom župnog pastoralnog vijeća i Pravilnikom o upravljanju župnim vremenitim dobrima te drugim crkvenim dokumentima, ističući tako važnost njihova djelovanja u skladu s crkvenim odredbama.
 
Sudionici susreta u crkvi sv. Lovre, članovi pojedinih povjerenstava, katoličkih udruga i pokreta, potaknuti crkvenim dokumentima i riječju Učiteljstva koje su im izložili Ivica Bošnjak, duhovnik u požeškim katoličkim školama i Želimir Žuljević, predstojnik biskupijskog Ureda crkvena i pravna pitanja, promišljali su o njihovu mjestu u poslanju (mjesne) Crkve.
 
Drugi dio programa bio je usmjeren prema promišljanju o zajedničkim pastoralnim programima tijekom 2019./2020. Posebno su istaknuta tri područja, u okviru djelovanja Župnog pastoralnog vijeća, gdje se žele promaknuti određeni programi:
 
Odbor za liturgijski i molitveni život
 
Želja je na osobit način iskazivati brigu za nova i postojeća duhovna zvanja polazeći od činjenice kako je molitva temelj cjelokupnog pastorala zvanja. Ideja je u župama Biskupije promicati organiziranu skupinu vjernika koji će svaki dan moliti i prikazivati svoje žrtve, trpljenja, bolest, starost i druge poteškoće za duhovna zvanja, svake prve subote u mjesecu sudjelovati na svetoj misi i klanjanju za duhovna zvanja, postiti ako okolnosti dopuštaju te u skladu sa svojim mogućnostima materijalno doprinositi za sjemeništarce i bogoslove.
 
Odbor za naviještanje Božje riječi
 
U suodgovornosti traženja novih mogućnosti evangelizacije sa željom unaprjeđenja župne kateheze po Odboru Župnog pastoralnog vijeća za naviještanje želja je promaknuti katehezu djece i mladih, napose kandidata za Prvu Pričest i svetu Potvrdu, s naglaskom njihova uvođenja u život po vjeri. To se ostvaruje i uključivanjem djece i mladih u redovite župne aktivnosti. Od velike pomoći u procesu uključivanja mladih u župnu zajednicu može biti projekt župnih animatora. Tragajući za novim oblicima pastorala mladih, zasigurno mladima treba ponuditi i omogućiti sudjelovanje i u biskupijskim programima kao što su Katolička malonogometna liga, Biskupijski križni put mladih, ljetni kamp za mlade u prirodi i drugi.
 
Odbor za karitativnu djelatnost
 
Po članovima odbora za karitativnu djelatnost želja je osnažiti volontersku službu među župljanima uključivanjem pojedinaca i skupina u različite karitativne projekte. Pri tom posebno značenje ima nastojanje oko sudjelovanja mladih u tom radu (napose skupina djece u pripravi za sakramente Prve Pričesti i svete Potvrde te zajednica mladih) kroz akcije primjerene njihovoj dobi, kao što su pohodi bolesnima i nemoćnima, pomoći u osnovnim kućanskim poslovima. Jednako tako potrebno je barem jednom mjesečno imati organizirane molitvene susrete župnih caritasovih volontera kroz koje se jača revnost u karitativnom djelovanju.
 
Središnja točka Biskupijskog dana bilo je zahvalno euharistijsko slavlje prigodom 22. obljetnice uspostave Požeške biskupije koje je predlavio požeški biskup Antun Škvorčević.
 
U homiliji biskup je na temelju prvog čitanja iz Poslanice Efežanima ukratko progovorio što je to Crkva, odnosno Požeška biskupija. Ona je po Apostolovim riječima zajedništvo u Duhu Svetom, Tijelo Kristovo koje je jedno po jednoj vjeri, jednom krstu, jednom Bogu Ocu sviju.
 
Biskup je upozorio na Apostolove snažne riječi kojima doziva Efežanima u svijest dostojanstvo njihova poziva i jedinstva u vjeri: kao zatvorenik u Rimu zaklinje ih sa svom poniznošću i blagošću da strpljivo žive svoj poziv, podnose jedni druge u ljubavi i trude se sačuvati jedinstvo svezom mira.
 
Pored toga podsjeća ih da su sve službe u Crkvi dar Božji te sv. Pavao nabraja kako Bog dade jedne za apostole, druge za evanđeliste, druge za proroke i učitelje, a možemo dodati k tome da neke dade za biskupe, druge za prezbitere, druge za đakone, vjeroučitelje, učitelje u katoličkim školama, karitasove djelatnike, bračne drugove, očeve i majke...
 
Upozorio je kako naša ranjenost grijehom, naša sebičnost a pokatkad i zloća razara crkveno zajedništvo koje ostvaruje Duh Sveti, te je pozvao nazočne da preispitaju kako svaki pojedini od njih u svojoj službi odgovara Božjem pozivu na izgradnju zajedništva vjere, nade i ljubavi.
 
Spomenuo je kako se nerijetko zabrinjavamo za neke negativne tajne snage koje u Hrvatskoj djeluju, naglasivši da bi trebalo daleko više posvetiti pozornosti našega srca nevidljivom djelovanju Duha Svetoga i ne zaboraviti da usred naših nevolja, slabosti i grijeha živi uskrsnuli Isus Krist u snazi svoga Duha nastavlja ostvarivati svoje djelo.
 

Jeste li ovaj mjesec uplatitli za Laudato TV? Znate li da naš rad ovisi gotovo isključivo od donacija dobrih ljudi? Pridružite nam se u Klubu prijatelja!