Ganska konferencija biskupa: „Pastoralni izazovi vezani uz obitelj u kontekstu evangelizacije“

Donosimo službeno pripopćenje Ganske konferencije katoličkih biskupa sa susreta u Accri održanog od 4. do 15. studenog na temu „Pastoralni izazovi vezani uz obitelj u kontekstu evangelizacije“.

ghana_.jpg
Autor
Laudato
Fotograf
www.citifmonline.com
Objavljeno:
 
29.11.2014 12:17
Pozdravi

Draga braćo i sestre u Kristu i svi ljudi dobre volje koji živite u našoj zemlji, milost vam i mir Boga Oca od koga istinsko ime svakoj obitelji na nebu i na zemlji! (Ef 3,15)

Mi članovi Ganske konferencije katoličkih biskupa koji smo se sastali na našoj godišnjoj plenarnoj skupštini u Oshiumanu, Accra, od 4. do 15. studenog 2014. šaljemo vam svoje pozdrave mira i blagoslov.

Zahvala

Zahvaljujemo Bogu na milosti po kojoj nas je vodio kroz prošlogodišnja događanja kada smo kao Crkva uspješno organizirali Drugi nacionalni pastoralni kongres u Sunyani kako bismo zacrtali novi put evangelizacije i poslanja Crkve u Gani. Također se sa zahvalnošću Bogu prisjećamo našeg uspješnog Ad Limina pohoda Rimu ove godine prilikom kojeg smo se susreli sa Svetim Ocem Franjom kako bismo ga izvijestili o našoj službi. Sve ove milosti koje Bog daje Crkvi te činjenica da naša zemlja Gana i dalje uživa u miru i dobroj volji među njenim  narodima, potiču nas na zahvalnost Bogu. Sve građane potičemo da nastave tražiti lice Božje i predano moliti za našu dragu zemlju i Crkvu.

Tema ovogodišnjeg zasjedanja

Tema ovogodišnje plenarne skupštine bila je „Pastoralni izazovi vezani uz obitelj u kontekstu evangelizacije“. Ova je tema nadahnuta nedavno završenom Izvanrednom biskupskom sinodom o obitelji koja se u Rimu održavala od 5. do 19. listopada kako bi se razmotrili pastoralni izazovi s kojima se danas obitelj suočava. Našim promišljanjima o ovoj temi prethodila su četiri dana molitve i razmatranja te vama i dobrom narodu države Gane kao i ostatku svijeta želimo predstaviti sve ono značajno što Crkva naučava o obitelji.

Crkveni nauk o obitelji
Trajni i nepromjenjivi nauk Crkve o obitelji temelji se na ljudskoj naravi, a osobito na Svetome pismu i Svetoj predaji prema kojima je Bog odredio da se brak sklapa između muškarca i žene, naime, „stvorio je muško i žensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih.“ Jednako tako Bog je naumio da brak bude otvoren životu rekavši: „Blagoslovi ih Bog i reče im: 'Plodite se i množite.'(Post 1,27-28) Osim toga, Bog je predvidio da brak bude neraskidiva veza kao što je Isus potvrdio: „Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.“ (Mt 19,6)
Crkveno učiteljstvo također naglašava nepromjenjivi nauk Crkve o važnosti bračnog i obiteljskog života kakvog nam otkriva Sveto pismo. Pastoralna konstitucija Gaudium et Spes (GS), kao dokument Drugog vatikanskog koncila, primjerice, govori o dostojanstvu bračnog i obiteljskog života (usp. GS 47-52), definirajući brak kao zajednicu života i ljubavi te stavljajući ljubav u središte obitelji (Ef 5,25). 

Bog Stvoritelj, stvorivši prvoga čovjeka i prvu ženu i naredivši im da se plode i množe (Post 1,28) je definitivno ustanovio obitelj kao tajnu zajednicu između jednoga muškarca i jedne žene. Slijedom toga, obitelj postaje svetište u kojemu se rađa život, u kojem se život iščekuje i prima kao dar od Boga. Po bračnom savezu kojeg je je Gospodin Isus uzdigao na dostojanstvo sakramenta, muškarac i žena kreću zajedno kako bi međusobno stvarali odnos ljubavi koji je po svojoj naravi teži prema dobru supružnika te rađanju i odgoju potomstva. Ovaj savez ljubavi prema tome ima karakter i snagu jedinstva, nerazrješivosti, vjernosti i otvorenosti životu. Bračna ljubav također zahtijeva vjernost bračnih drugova koja proizlazi iz dara sebe samoga svome zakonitom bračnom drugu (Ef 5,32).
 

Crkva kao Božja obitelj

Postsinodalnom apostolskom pobudnicom Crkva u Africi (Ecclesia in Africa) usvojena je nova slika Crkve: Crkva kao Božja obitelj (Ecclesia in Africa, 63). Ova slika naglašava naše zajedničko porijeklo i sudbina nas kao Božje djece (Ef 3,14). Afrikanac cijeni obitelj kao temelj čovječnosti i društva. Naše su obiteljske vrijednosti poštivanje, osjećaj pripadnosti i briga jedni za druge. Poput afričke obitelji Crkva uvijek teži povećanju broja svojih članova, očuvanju svoga ugleda i primjeni svojih vrijednosti kao što su briga za druge, solidarnost, topli ljudski odnosi, prihvaćanje, dijalog i povjerenje (Ecclesia in Africa, 63). To objašnjava zašto se Crkva smatra darom koji Bog daje radi izgradnje Kraljevstva pomirenja, pravde i mira ovdje na zemlji i u Gani (Africae Munus 7).

Obitelj kao predmet evangelizacije

Oci Drugoga vatikanskoga koncila s pravom su isticali da evangelizacija najprije počinje u obitelji jer ondje su roditelji „riječju i primjerom, prvi navjestitelji vjere svojoj djeci“ (Lumen Gentium 11). Upravo u obitelji djeca najprije uče o Bogu, o ljubavi prema bližnjemu i Crkvi. Dakle, roditelji su nezamjenjivi u naviještanju vjere svojoj djeci. Roditelji djeci trebaju pomagati da u svim fazama svoga života donose ispravne odluke.

Izazovi koji stoje pred obiteljima

Danas se obitelj suočava s velikim izazovima koji mogu uzdrmati sami temelj na kojemu Bog zasniva ljudsko društvo. Ta se kriza očituje na brojne načine.

Filozofija relativizma i obitelj

Svjedoci smo danas pojave nove stvarnosti koja čovjeka definira kao pojedinca koji je slobodan činiti što god poželi. Nažalost, ta se stvarnost uvukla u tradicionalno kršćansko poimanje obitelji redefinirajući brak kao slobodnu zajednicu između bilo kojih osoba koje osjećaju međusobnu privlačnost bez obzira na spol. Ova nova stvarnost potiče osobe na slobodno izražavanje svojih seksualnih osjećaja na sve moguće načine. Neki čak izbjegavaju služiti se riječima kao što su suprug, supruga, otac, majka te koriste riječi kao što su partner, družica, itd. Pokušaj redefiniranja tih riječi iskrivljuje i zakriva pravi smisao braka. 

Negativna slika braka u medijima

Mediji su postali osnovni izvor informacija na kojima mladi temelje svoje shvaćanje braka. To čine ističući i prateći neuspjele veze između muškaraca i žena te slaveći njihove njihova razilaženja. Mladi Gane neprestano prate događaje vezane uz bračni život poznatih osoba, izlažu se eksplicitnim nemoralnim scenama gledajući ih na filmu i internetu, te zbog svega toga ljudsku spolnost povezuju s određenom vrstom neobvezujućeg i neodgovornog eksperimentiranja. Stoga se čini lako partnera shvaćati kao objekt namijenjen zadovoljavanju vlastitih potreba. Nažalost, brojne primjere vjernih i skladnih brakova mediji ignoriraju ne izvještavajući o njima. 

Nevjera među supružnicima

Neki kršćanski muškarci i žene, osobito one koji se upuštaju u predbračne spolne odnose, ne razvija kritičku svijest po promjeni svog statusa nakon što uđu u brak. Oni nastavljaju imati spolne odnose s drugim muškarcima i ženama izvan braka. Takva prijevara često dovodi do raspada mnogih brakova.

Obiteljsko nasilje u braku

Obiteljsko nasilje predstavlja istinski problem u mnogim ganskim obiteljima, a žrtve čega su i muškarci i žene. Iako su neke žene ušutkane nasiljem koje njihovi muževi vrše nad njima te žive u stalnom strahu od njih, također postoje muškarci koji nakon posla jedva pronalaze snage vratiti se kućama u strahu od svojih žena. Takva situacija često muškarce i žene navodi u alkoholizam, a neki zbog toga ulaze u veze s ostalim ženama i muškarcima. Radno mjesto, javna okupljališta, a ponekad čak i crkva postali su mjesta kamo pojedine osobe bježe od obiteljskog nasilja. U nekim slučajevima nedužna djeca i ostali ukućani također postaju žrtve ovakvoga nasilja.  

Pritisci na brak i obitelj

Brojni su bračni parovi suočeni sa situacijom kada zbog pritiska na radnom mjestu teško mogu razvijati blizak međusobni odnos. Kada su supružnici redovito razdvojeni zbog posla i obrazovanja narušava se stabilnost braka. U slučaju rastave djeca tada postaju konačne žrtve. Nadalje, kada obitelj iz koje dolazi jedno od supružnika od njega/nje zahtijeva pomoć,  često se događa da se u drugome supružniku javlja nezadovoljstvo. Nekim muževima i ženama nije lako prihvaćati obitelj iz koje dolazi njegov/njezin bračni drug, a to može u njemu/njoj stvarati ogorčenost koja onda može dovesti do rastave.

Osim toga, kada bračni drugovi dulje vrijeme nemaju djecu, tada oni, a osobito žena, osjećaju dodatni pritisak. U mnogim ganskim zajednicama brak se uvažava tek nakon što se bračnom paru rodi dijete, a pritom se ne uvažava nijedno objašnjenje za brak bez djece. U nekim ekstremnim slučajevima, žene koje nisu rodile su pod takvim pritiskom da dopuštaju svojim muževima oženiti se drugom kako bi s njome imali djecu. Osim što je takvo što krivo i što se takvi postupci protive crkvenom nauku o kršćanskoj obitelji, često pritom dolazi do raspada obitelji i tragedija. 

Nejednakost u braku

Kršćane u Gani je potrebno educirati o jednakosti muža i žene. Većina ljudi u našoj zemlji živi unutar zajednica u kojima se muškarca smatra nadmoćnim nad ženom. Zbog toga neki teško prihvaćaju kršćanski nauk o jednakosti muža i žene. Tradicionalan muškarac iz Gane je uvjeren da je u braku on superioran nad svojom ženom. Među kršćanskim vjernicima primjećujemo pojavu mnogoženstva budući da neki muškarci žele imati više od jedne žene. Korijen je toga u ganskoj kulturi koja odobrava mnogoženstvo. Takva se kriva poimanja moraju promijeniti.  

Donošenje miraza u brak

Također je potrebno riješiti problem miraza i njegovog značaja za brak. Iako većina kršćana neće prihvatiti potpunu ukidanje običaja davanja miraza zbog njegove važnosti za stabilnost braka, moramo se pritom kloniti svakog pretjerivanja koja siromašnim ljudima otežavaju mogućnost sklapanja braka. Nadalje, ne možemo zanijekati činjenicu da je donošenje miraza u brak u nekim kulturama običaj koji možemo djelomično kriviti za nizak položaj žene u braku i općenito u društvu. Stoga je potrebna učinkovita evangelizacija naših kršćanskih obitelji koje će svoj obiteljski život temeljiti na ljubavi koja spaja bračni par, a ne da njihova bračna veza ovisi o mirazu.

Kohabitacija/Izvanbračna zajednica

Žalimo zbog tolikih slučajeva kohabitacije ili izvanbračnih zajednica u kojima parovi žive ne videći potrebu da učine korak dalje i ozakone svoje brakove. Pozivamo sve da prestanu živjeti na takav način. Razlozi kojima se opravdava takav stil života, kao što su međusobno upoznavanje i nedostatak financijskih sredstava potrebnih za organizaciju vjenčanja, posve su beznačajni. Živeći na takav način parovi ne samo da Boga ne stavljaju u središte svoga života nego sebi uskraćuju primanje Euharistije kao izvora duhovne snage.

Sociopolitički izazovi za obitelji

 
Obitelji su danas suočene s ozbiljnim društveno-ekonomskim i političkim problemima našega društva. Naša voljena zemlja Gana kao obitelj se suočava s problem polarizacije na temelju političke i plemenske pripadnosti. Tu polarizaciju doživljavamo u gotovo svakom nacionalnom pitanju te uočavamo sve veću netoleranciju u vjerskom i političkom smislu. Primjećuje se nedostatak straha Božjega te razmetanje političko-društvenog tijela naše zemlje. Ovdje je riječ o prijevari, komercijalizaciji vjere te namjeri nekih naših vjerskih i društvenih predstavnika koji se služe politikom „razdijeli pa vladaj.“ Sve to pruža loš primjer našoj djeci i mladima. To je razlog zašto odlučno osuđujemo ovo stanje u kojemu se naš narod nalazi i pozivamo sve građane Gane da im se odupru i ujedine kako bi se zajednički suočili sa svim tim zlima.
 
Također žalimo zbog radikalne i bezlične kulture smrti koja se, između ostalog, promiče u našim školama gdje se nude prezervativi, i koja kroz državne i međunarodne institucije u Gani promiče in vitro oplodnju te kontracepciju. Bolno je gledati da neke skupine koje promiču homoseksualizam i pravo na pobačaj u Gani pa čak i naše Ministarstvo ravnopravnosti spolova, djece i socijalne zaštite otvoreno podupiru ove međunarodne organizacije. Želimo skrenuti pozornost svih građana Gane na ovu opasnu „kulturu smrti“ koja nam se nameće te vas pozivamo da odlučno odbacite tu takozvanu slobodu koja je zapravo suicidalna. Nadalje, pozivamo one koji Ganu predstavljaju u Ujedinjenim narodima i drugim sličnim tijelima da shvate da su ovakve prakse za nas kulturološki neprihvatljive i da zaslužuju moralnu i duhovnu osudu. Stoga ih pozivamo da se suzdrže od odobravanje takvih poražavajućih protokola u naše ime. Kad god oni potpisuju takve protokole, izdaju povjerenje su im iskazali dobri ljudi Gane. Želimo se podsjetiti na na poznatu činjenicu da narod koji ubija svoju nerođenu djecu nema budućnosti.

Gospodarstvo Gane i obitelj

Trenutno stanje gospodarstva u Gani zabrinjava sve nas te se negativno odražava na obitelj. Svjedoci smo stalnog rasta troškova života, hiperinflacije, pada vrijednosti ganskog cedija, visokih cijena robe i usluga. Žalimo zbog činjenice da gansko gospodarstvo sve više svodi na „kupnju i prodaju“. Zbog nepodnošljivo visokih poreza brojne privatne tvrtke moraju se ugasiti. Istovremeno, ne čini se da se ulažu značajni napori kako bi se potaklo otvaranje novih radnih mjesta za sve veći broj nezaposlene mladeži te kako bi se stimulirao gospodarski razvoj. Pridružujemo se onim građanima Gane koji ne podržavaju uvoz namještaja iz Kine budući da bi poticanje kupnje namještaja proizvedenog u Gani moglo pokrenuti industriju namještaja i gospodarstvo u cjelini. Ovakva ekonomska praksa negativno utječe na mnoge obitelji što njihove članove dovodi do očaja, siromaštva, osjećaja napuštenosti i marginalizacije. To je prijetnja stabilnosti obitelji jer kršćanskim obiteljima otežava življenje njihovih vrednota.
Primjećujemo da vlada ulaže razne napore kojima je cilj poboljšanje gospodarstva, uključujući trenutne pregovore s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), potpisivanje Sporazuma o ekonomskom partnerstvu (EPA) i konsenzusa iz Senchija. Možemo se samo nadati da će ove intervencije dovesti do gospodarske transformacije koje će potaknuti zapošljavanje mladih i gospodarski razvoj. Molimo da naša domaća ekonomska politika koja obuhvaća programe kao što su Savannah Accelerated Development Authority (SADA), Ghana Youth Employment and Entrepreneurial Development Authority (GYEEDA) i Youth Enterprise Support (YES) bude predvođena obrazovanim i kompetentnim osobama. Ovim programima treba dati prvenstvo pred programima potpore financiranima izvana. Naše iskustvo je da je gospodarske intervencije koje su financirane izvana gotovo uvijek dovode do nepodnošljivih posljedica po građane.
 

Korupcija i obitelj

Mnogo smo puta govorili o dvostrukom zlu mita i korupcije u Gani, ali nažalost moramo primijetiti da ova zla nastavljaju razarati sve segmente ganskog društva. Današnja je Gana otvoreno i duboko korumpirana. Osobe na svim društvenim razinama, uključujući i neke kršćane, nekažnjeno sudjeluju u ovim kriminalnim radnjama. Pohvaljujemo Vladu zbog nedavnog procesuiranja nekih visokih dužnosnika i osnivanja istražnih komisija za utvrđivanje koruptivnih radnji osoba na visokim položajima. Međutim, smatramo da naša vlada može učiniti još mnogo više kako bi se uklonio korijen korupcije. Naravno, pojedinci i privatne tvrtke se također trebaju zauzeti kako bi se korupciju u našoj zemlji stalo na kraj. Izvješća o koruptivnim radnjama koje objavljuju mediji i državne istražne komisije, a vezana su za organizacije poput Judgment Debts, GYEEDA, SADA, National Service Scheme te ona za Svjetsko prvenstvo u nogometu FIFA 2014. kao i optužbe za korupciju unutar CHRAJ su zabrinjavajuća. Tražimo odgovorne za loše upravljanje ovim programima i institucijama i njihov prividni neuspjeh te pozivamo vladu da poduzme sve kako bi se ti problemi uklonili. Također od vlade očekujemo da će se vlada nakon istraga koje su u tijeku prema onima koji budu proglašeni krivima odnositi bez straha ili pristranosti.

Pozivamo financijske institucije, osobito banke, da se paze radnji poput pranja novca te slučajeva varanja bezazlenih klijenata od strane nekih beskrupuloznih djelatnika u bankama i financijskim institucijama. Apeliramo na Bank of Ghana da pomognu svima onima koji su izgubili svoja financijska sredstva zbog nekih propalih institucija za mikrofinanciranje.

Pohlepa rađa otvrđivanjem srca, krađom, ucjenom, mitom i korupcijom, pa čak i ubojstvom. Korupcija potiče i odobrava nesposobnost, osrednjost u poslu i nepoštivanje viših vlasti, kao i nepotrebnu birokraciju. Ona onemogućuje ulaganja i dovodi do nepotrebne patnje i siromaštva. Stoga pozivamo sve građane Gane da naprave ozbiljan ispit savjesti s obzirom na davanje mita i koruptivne radnje te pozivamo na pokajanje zbog tih nedjela. Moramo još danas donijeti odluku da nikada nećemo činiti radnje poput davanja mita i korupcije ili odobravati iste.

Prometne nesreće i obitelj

Sa zabrinutošću na našim cestama uočavamo sve veći broj prometnih nesreća sa smrtnim ishodom koje bi se mogle spriječiti. Mnoge su ceste u vrlo lošem stanju, a one novije nisu pravilno označene. Državna komisija za sigurnost na cestama izvijestila je da je u 2013. godini dvije tisuće ljudi na cestama izgubilo svoje živote. S obzirom na sadašnje stanje čini se da će broj žrtava u ovoj godini biti još veći ukoliko ne učinimo hitne i radikalne promjene načina na kojima se služimo cestama. Ožalošćene obitelji proživljavaju pritom trajnu traumu i različite druge poteškoće. Na taj način zemlja gubi svoje vrijedne ljude i time osiromašuje.

Stoga potičemo sve građane Gane, osobito vlasnike transportnih vozila, sve vozače i ostale korisnike cestovnog prometa na maksimalan oprez te da se pridržavaju prometnih zakona i propisa. Putnici u vozilima i pješaci trebaju dići glas i nadležnim vlastima ukazati na vozače koji bezobzirno i nepropisno voze. Nadalje, potičemo naše svećenike te službenike drugih vjera s propovjedaonica educiraju i podsjećaju svoj narod na ispravno služenje prometnim sustavom. Svi u Gani trebaju znati da prometne nesreće sa smrtnim ishodom niti su volja Božja niti su naša sudbina. Naprotiv, one su posljedica naše vlastite nebrige i nediscipline. Bog nas poziva na odgovornost kako bismo spriječili ovakve nesreće.

Štrajkovi i obitelj 

Kao pastiri Božjega naroda ne možemo ostati ravnodušni na silne štrajkove koji u posljednje vrijeme pogođaju našu zemlju. Želimo pozvati Vladu i sindikate da se pri rješavanju sporova i nesuglasica uvijek služe metodama dijaloga i pregovaranja. Spremni smo biti posrednicima pri rješavanju trenutnog spora među stanama, a koji je zašao u slijepu ulicu.

Opasnost od ebole i kolere i obitelj

Duboko žalimo zbog širenja ebole koje je pogodilo zapadnoafričke zemlje poput Liberije, Gvineje i Sierra Leone, u kojima je ta bolest već odnijela 5 000 života. Molimo za obitelji koje su izgubile svoje voljene i potičemo na predanu molitvu kako bi prestalo širenje ove pošasti. Također potičemo sve građane Gane da se nastave pridržavati svih naputaka o zdravstvenoj sigurnosti koje su vezano za ebolu objavljene prošloga kolovoza. Kada je riječ o koleri potičemo vas da se nastavite pridržavati svih preporuka o higijeni kako bi se spriječio njeno pojavljivanje. Apeliramo na sve građane Gane da ozbiljno shvate upute koje Ministarstvo zdravstva izdaje o prevenciji ovih bolesti.

Promjene u obrazovnom sustavu i obitelj

Saznajemo da je Ministarstvo prosvjete u procesu predlaganja novog zakona o obrazovanju koji za cilj ima decentralizirati obrazovne službe i njihovo upravljanje. Mi se ne protivimo reformi obrazovnog sustava, ali osjećamo potrebu da se osnuju nadležni odbori unutar kojih će biti predstavnici različitih čimbenika obrazovanja, a to uključuje i Crkvu. Budući da su prenijeli život svojoj djeci roditelji prvenstveno imaju prirodnu i božansku obvezu odgajati i obrazovati svoju djecu u školama i institucijama koje su sami odabrali. To je njihovo neotuđivo pravo značajno oštećeno Informatiziranim sustavom odabira škola (CSSPS), a takav sustav odbijamo prihvatiti iz razloga koje sve više građana Gane počinje shvaćati. Roditelji moraju biti uvaženi kao prvi i konačni odgojitelji svoje djece. Stoga pozivamo Vladu da jasno izloži smjerice nove reforme obrazovanja. Pozivamo Vladu da ubrza djelovanje na formalizaciji Sporazuma o partnerstvu u odgoju i obrazovanju koje su podnijela vjerska i druga tijela čije se škole nalaze u javnom sustavu. 

Neke pastoralne preporuke za bračni i obiteljski život

U svjetlu ovih i ostalih velikih izazova s kojima se obitelj i naše društvo suočava, mi, vaši pastiri, potičemo vjernike da budu odgovorni građani vjerni onome što Sveto pismo i Crkva naučavaju o obitelji i braku. 

S obzirom na zahtjeve bračnoga života potičemo sve one koje Bog poziva u brak da se za njega prikladno pripreme. Također pozivamo Državnu komisiju za katehezu da izradi strukturirani i trajni program za formaciju budućih bračnih parova i onih koji su već u braku.

Kršćanske obiteljske pokrete potičemo na promicanje značenja kršćanskog braka. Nadalje, predlažemo godišnje obilježavanje Tjedna obitelji te pozivamo sve svećenike, redovnike, redovnice i laike da ga osmišljavaju i u njemu sudjeluju. Jednako tako pozivamo naše svećenike i redovnike da unutar svojih pastoralnih dužnosti redovito posjećuju obitelji u njihovim domovima. Župne zajednice i biskupije također potičemo na organiziranje duhovnih obnova, radionica i sličnih događanja za neoženjene/neudane osobe, a osobito za mlade, kako bi se pripremili za svoj životni poziv.
Odgojitelji u našim sjemeništima i ostalim kućama namijenjenih formaciji mladih trebaju nastaviti produbljivati znanje svojih kandidata o braku i obiteljskome životu, a svećenici i redovnici koji ih podučavaju i sami trebaju izučavati i produbljivati svoje znanje o crkvenom nauku o braku.

Molimo čitavu Crkvu da posebnu ljubav i pažnju iskazuje bračnim parovima bez djece. Brakovi supružnika kojima Bog nije podario djecu trebaju obilovati ljubavlju, gostoljubivošću i žrtvom. 

Pohvala vjernim supružnicima i obiteljima

Mi, vaši pastiri, pohvaljujemo dobro djelovanje vjernih supružnika koji svjedoče obiteljske vrijednosti nadahnuti Evanđeljem usprkos brojnim preprekama. Pozivamo sve pastoralne djelatnike da posebnu pažnju poklone obiteljima u njihovoj službi, osobito obiteljima koje trpe. Neka svi roditelji i skrbnici još više budu svjesni svoje odgovornosti imajući na umu da prvenstveno oni utječu na ljudsku i vjersku formaciju svojih obitelji i društva općenito. Kao vaši pastiri mi se obvezujemo nastaviti raditi zajedno s našim pastoralnim djelatnicima i državnim institucijama kako bismo omogućili da se temeljne ljudske vrijednosti, poput vjere u Boga, poštivanja života, krjeposti kao što su iskrenost, poštenje i marljivost, usvajaju prije svega u vlastitom domu. 

Zaključak

Crkva nastavlja naviještati nepromjenjivu istinu da je Bog čovjeku namijenio biti s jednom ženom, da se mnogoženstvo protivi bračnoj ljubavi te je nespojivo sa življenjem bračnog jedinstva. Nastavljamo poučavati da je brak zajednica muškarca i žene, a ne osoba istoga spola. Također također nećemo prestati isticati da rastava od živućeg i zakonitog supružnika nije dopuštena jer se na taj način razdvaja ono što je Bog spojio. Crkva pati zajedno s onima koji zbog svog bračnog statusa ne mogu primati pričest i nastavlja ih pratiti ohrabrujući ih na putu vjere kako ne bi upali u očajavanje.

Obitelj se danas nesumnjivo suočava s velikim društveno-ekonomskim izazovima koji su prijetnja njenoj temeljnoj ulozi osnovne jedinice društva i Crkve. Znajte da vas kao vaši pastiri potičemo i da molimo za sve obitelji koje se suočavaju s ovim izazovima. Pozivamo sve kršćane i ljude dobre volje da ustaju i budu predani svojim obiteljima. 

Neka Sveta Obitelj Isusa, Marije i Josipa nastavi moliti za sve obitelji i sve nas. Neka vas Bog svake utjehe i mira ispuni svojom milošću i mirom (1 Kor 1,3).

OTAC JOSEPH OSEI-BONSU
BISKUP KONONGO-MAMPONGA I PREDSJEDNIK GANSKE KONFERENCIJE KATOLIČKIH BISKUPA

Jeste li ovaj mjesec uplatitli za Laudato TV? Znate li da naš rad ovisi gotovo isključivo od donacija dobrih ljudi? Pridružite nam se u Klubu prijatelja!