Jeste li primijetili da kardinali svoju titulu stavljaju u sredinu imena? Evo zašto!

Ova jedinstvena tradicionalna praksa tiče se samo članova hijerarhije i seže sve do ranokršćanskog vremena.

Autor
aleteia.org/laudato.hr/D.R.
Fotograf
CNS photo/Paul Haring
Objavljeno:
 
28.07.2021 08:10

 

Kad pojedini kardinal šalje neko priopćenje, često možemo vidjeti da se potpisuje tako da svoju titulu stavi iza imena i ispred prezimena. Tako, primjerice, možemo vidjeti da se na dnu nekog pisma hrvatski kardinal Josip Bozanić potpisuje sa: 'Josip kardinal Bozanić'.

Ovaj je način jedinstven, s obzirom na to da se biskupi i Papa obično potpisuju tako da najprije dolazi njihova titula, a zatim i ime. Razlog ovog običaja seže sve do prve Crkve, kada su u Rimu kardinali bili isključivo članovi hijerarhije koja je zadužena za određene crkve u Rimu. Čak i danas kad se postavlja kardinal, on se imenuje na naslov neke crkve u Rimu, makar bio udaljen tisućama kilometara od tog mjesta. Primjerice, Josip Bozanić imenovan je kardinalom na naslov Župe sv. Jeronima u Rimu.

U vrijeme prvih kardinala nisu postojala prezimena na današnji način. Stoga, da bi razlikovali one članove hijerarhije koji su imali ista imena, kardinali bi se umjesto prezimena nazvali crkvom za koju su bili zaduženi. Primjerice, jedan bi se zvao 'Ivan od sv. Klementa' kako bi se razlikovao od 'Ivana od Sv. Marije' i slično.

U međuvremenu su se razvila prezimena, pa su ona zamijenila kardinalove titularne crkve. Međutim, redoslijed je ostao isti. Premda se posljednjih tridesetak godina ovaj običaj napušta, pa se prvotno stavlja titula, a onda ime, i dalje je to neslužbena promjena kao proizvod današnje kulture.

Jeste li ovaj mjesec uplatili za Laudato TV? Znate li da naš rad ovisi gotovo isključivo od donacija dobrih ljudi? Pridružite nam se u Klubu prijatelja!

Još iz rubrike: Istinito, lijepo i dobro