Pričesne molitve sv. Ivana Zlatoustog

Gospodine, Bože moj, znam da nisam dostojan ni vrijedan da uniđeš pod krov kuće moje duše.

Untitled-3.jpg
Autor
Laudato/D.T.
Fotograf
YouTube
Objavljeno:
 
13.09.2021 08:14

 

Malo je poznato u zapadnom svijetu da je današnji svetac, sv. Ivan Zlatousti, tvorac drevne liturgije istočnog pravoslavnog obreda koja je ostala gotovo netaknuta do današnjeg dana. Kršćanski istok naziva ju: 'liturgija svetog Jovana Zlatoustog'.

Ova se liturgija prikazuje tijekom cijele godine, osim u korizmi i danima kada se upotrebljava liturgija svetog Bazilija. Kad nazočimo ovoj liturgiji, možemo vidjeti suštinsku sličnost osnovnih elemenata liturgije zapadnog i istočnog tipa. Sveti Ivan Zlatousti autor je i nekoliko pričesnih molitvi.

Prva pričesna molitva sv. Ivana Zlatoustog

Gospodine, Bože moj, znam da nisam dostojan ni vrijedan da uniđeš pod krov kuće moje duše. Jer prazno je i razoreno unutra i Ti kod mene ne nalaziš dostojna mjesta gdje bi naslonio glavu svoju. Ali, kao što si radi nas sišao s visine i sebe unizio, tako se udostoji sada i do moje niskosti. I kao što se Tebi svidjelo ležati u špilji, u jaslama nerazumnih životinja, tako se sada udostoji ući u jasle moje nerazborite duše i mojega okaljanoga tijela. I kao što nisi smatrao nedostojnim stupiti u kuću Šimuna, gubavca, i blagovati s grješnicima, tako pristani sada stupiti i u kuću moje jad ne duše, jer i ja sam gubav i grješan/na. Kao što nisi prezreo meni sličnu preljubnicu i grješnicu, koja Ti je došla i dotakla Te, tako se smiluj i meni grješniku/ci, koji/a k Tebi dolazim i dotičem Te. I kao što Ti nisu bili odvratni poljupci njezinih okaljanih i nečistih usta, tako neka Ti ne budu odvratna ni moja još okaljanija i nečistija usta, moje ružne i nečiste usne; moj bezbožni i nadasve nečisti jezik.

Žeravica Tvojega prečistoga Tijela i Tvoje predragocjene Krvi neka mi ipak bude na posvećenje i rasvjetljenje, na ozdravljenje moje bijedne duše i mojega tijela, neka posluži oduzimanju tereta mojih bezbrojnih grijeha, zaštiti od svih đavolskih upliva, nadvladavanju mojih loših i zlih navika, mrtvljenju mojih strasti, učvršćenju u Tvojim zapovijedima, postignuću Tvoje božanske milosti, kako bih bio pribrojen Tvome kraljevstvu. Ne prilazim Ti oholo, nego pun pouzdanja i povjerenja u Tvoju neizrecivu milost, Kriste, Bože moj, da se ne udaljim od Tvojega zajedništva i ne postanem plijen lukavoga vuka. Usrdno Te molim, Vladaru, koji si jedini svet: posveti moju dušu i moje tijelo, moj razum i moje srce, moje bubrege i moju najskrovitiju nutrinu, i sasvim me obnovi! Usadi svoj strah u moje udove i udijeli mi zauvijek Tvoje posvećenje. Pomozi mi i očuvaj me, vodi moj život u miru i udostoj me da s Tvojim svetima stojim zdesna Tebi, poradi zagovora Tvoje prečiste Majke, Tvojih bestjelesnih služitelja, prečistih sila i svih svetih koji Ti se mile odvijeka. Amen.

Druga pričesna molitva sv. Ivana Zlatoustog

Vladaru i Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moje duše. Ali, budući da Ti unatoč tomu želiš živjeti u meni, čovjekoljupče, usuđujem se stupiti preda Te. Ti zapovijedaš i ja otvaram vrata koja Ti sam stvori, da uniđeš sa svojim čovjekoljubljem koje je tebi vlastito. Uđi i rasvijetli moje pomračeno razmišljanje i stremljenje. Siguran sam, Ti ćeš to učiniti! Jer kad je bludnica plačući k Tebi prišla, nisi ju odbio, i skrušenoga carinika nisi natrag otpustio, ni progonitelja, koji se tebi obratio i od svojega vladanja odustao, nego si sve, koji su se obratili i Tebi se utekli, primio u mnoštvo svojih prijatelja, Ti, koji si jedini vazda slavljen, sada i uvijeke i u vijeke vjekova. Amen.

Treća pričesna molitva sv. Ivana Zlatoustog

Gospodine, Isuse Kriste, Bože moj, otpusti, oprosti meni, svome grješnom, beskorisnom i nedostojnom sluzi (svojoj grješnoj, beskorisnoj i nedostojnoj službenici) sve moje promašaje, propuste i prijestupe, kojima sam se od svoje mladosti do današnjega dana, do ovoga sata, ogriješio o Tebe, riječima ili djelima, svjesno ili nesvjesno, osjećajima ili mislima, u mojim namjerama i u svim mojim sjetilima! I po zagovoru Tvoje Prečiste i uvijek djevičanske Majke Marije, koja Te je bez sjemena rodila, moje jedine neprevarljive nade, pomoći i spasenja, udostoj me imati udjela u Tvojim prečistim, besmrtnim i životodajnim i strašnim otajstvima, ne na osudu, nego na oproštenje grijeha, na vječni život, na posvećenje i rasvjetljenje, osnaženje i izliječenje, na zdravlje duše i tijela, radi nadvladavanja i posvemašnjeg uništenja mojih lukavih misli i nakana i svih noćnih obmana mračnih i zlih duhova. Jer Tvoje je Kraljevstvo i snaga i slava i čast i klanjanje zajedno s Ocem i Duhom Svetim sada i uvijeke i u vijeke vjekova. Amen.

Četvrta pričesna molitva sv. Ivana Zlatoustog

Vjerujem, Gospodine, i ispovijedam, da si Ti uistinu Krist, Sin živoga Boga, koji si došao na svijet spasiti grješnike od kojih sam prvi ja. Vjerujem da je ovo samo Tvoje Prečisto Tijelo i sama Tvoja dragocjena Krv. Molim Te, smiluj mi se i oprosti mi moje grijehe koje sam počinio, bilo namjerno bilo nenamjerno, riječju ili djelom, znajući ili neznajući. Daj mi da u Tvojim prečistim otajstvima imam udjela ne na sud, nego na oproštenje grijeha i život vječni. Amen.

Jeste li ovaj mjesec uplatili za Laudato TV? Znate li da naš rad ovisi gotovo isključivo od donacija dobrih ljudi? Pridružite nam se u Klubu prijatelja!

Još iz rubrike: Istinito, lijepo i dobro