RAZLOG NADE

23.09.2023., 22:25
Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu (A)
20 min
23.09.2023., 22:25

Bit i sažetak Evanđelja Dvadeset i pete nedjelje kroz godinu. Godina A; Mt 20,1-16a. Urednik emisije: vlč. Ivica Tolla.

Repriza:
Subotom u 07:35, nedjeljom u 13:05
20.07.2024. 23:05

Bit i sažetak Evanđelja Šesnaeste nedjelje kroz godinu. Godina B; Mk 6,30-34. Urednik emisije: vlč. Ivan Valentić.

13.07.2024. 23:05

Bit i sažetak Evanđelja Petnaeste nedjelje kroz godinu. Godina B; Mk 6,7-13. Urednik emisije: p. Davor Lukačević, CPPS.

07.07.2024. 23:05

Bit i sažetak Evanđelja Četrnaeste nedjelje kroz godinu. Godina B; Mk 6,1-6. Urednik emisije: vlč. Danijel Dukić.

29.06.2024. 23:05

Bit i sažetak Evanđelja Trinaeste nedjelje kroz godinu. Godina B; Mk 5,21-43. Urednik emisije: vlč. Ivan Valentić.

22.06.2024. 23:05

Bit i sažetak Evanđelja Dvanaeste nedjelje kroz godinu. Godina B; Mt 6,24-34. Urednik emisije: p. Davor Lukačević, CPPS. 

15.06.2024. 22:25

Bit i sažetak Evanđelja Jedanaeste nedjelje kroz godinu. Godina B; Mk 4,26-34. Urednik emisije: vlč. Ivan Valentić.