ODAZIV

26.05.2024., 20:20
Isus nas nikada ne će napustiti
60 min
26.05.2024., 20:20

U Odazivu na svetkovinu Presvetog Trojstva razmišljamo o posljednjem ulomku Matejeva evanđelja. Bibličar Anđelo Maly tumači zašto je Matej svoje Evanđelje zaključio Isusovim riječima: “I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.”

Repriza:
Ponedjeljkom u 15:15, petkom u 12:05, nedjeljom u 02:00
09.06.2024. 20:20

U novom Odazivu promišljamo o Isusovu načinu suočavanja s teškim optužbama i klevetama. Velečasni Odilon Singbo tumači i što je grijeh protiv Duha Svetoga te zašto je to jedini grijeh koji Bog ne oprašta.

26.05.2024. 20:20

U Odazivu na svetkovinu Presvetog Trojstva razmišljamo o posljednjem ulomku Matejeva evanđelja. Bibličar Anđelo Maly tumači zašto je Matej svoje Evanđelje zaključio Isusovim riječima: “I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.”

12.05.2024. 20:05

U Odazivu govorimo o dijelu Isusove Velikosvećeničke molitve Ivanova evanđelja. Bibličar Anđelo Maly tumači što znači kada Isus moli Oca za svoje učenike da ih sačuva u svom imenu te da ih očuva od Zloga.

28.04.2024. 20:20

Ulomak iz Ivanova evanđelja govori o plodovima našega života koji su mogući samo ako živimo naslonjeni na Boga.

14.04.2024. 20:20

U emisiji vlč. Odilon Singbo na temelju nedjeljnog Evanđelja tumači kako je i nama u našim strahovima, sumnjama i tjeskobama potreban mir srca koji samo Isus može dati. 

31.03.2024. 20:20

Bibličar Anđelo Maly u emisiji tumači zašto je evanđelistu Ivanu u izvještaju pronalaska Isusova praznog groba bilo važno napisati da je to bio ''prvi dan u tjednu'' i ''još za mraka''.