20.04.2018. 20:16
Izdvojeno 20.4.2018. - „Društveni i gospodarski aspekti slobodne nedjelje“
51-5
15 min
20.04.2018. 20:16

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održana je konferencija i okrugli stol „Društveni i gospodarski aspekti slobodne nedjelje“, na kojem su sudionici govorili o aspektima slobodne nedjelje. Tako je prof. dr. sc. Ljubo Jurčić govorio s gospodarskog aspekta, doc. dr. sc. Marin Strmota s demografsko-političkog aspekta, Željko Ivančević s društveno-političkog apekta iz europske perspektive, dok je Hannes Kreller govorio o nedjelji s njemačkog društvenog i gospodarskog aspekta.

51-5
21.10.2020. 20:00

U trenutačnoj situaciji krize prouzrokovane pandemijom koronavirusa, Katolička Crkva u Hrvatskoj dobrovoljno se odrekla 30 milijuna kuna, što predstavlja 10 % od ukupnoga iznosa za 2020. godinu, koji je bio namijenjen za djelovanje Katoličke Crkve u Hrvatskoj.

20.10.2020. 20:00

 

U sklopu emisije Izdvojeno proveli smo anketu među mladima na temu svetost i mladi. A upravo nas bl. Carlo Acutis potiče da budemo originalni, a ne tuđe kopije. Što je kod naših mladih originalnost u svijetu?

20.10.2020. 20:00

 

U sklopu emisije Izdvojeno proveli smo anketu među mladima na temu svetost i mladi. Kako mladi zamišljaju svetost? Je li ona samo za stare, svećenike, redovnike? Je li mladoj osobi danas moguće postati svet i kako?

20.10.2020. 20:00

Emisija 'Izdvojeno' pet dana u tjednu donosi aktualne teme iz života Crkve, priča neispričane priče o ljudima, zajednicama i brojnim drugim primjerima koji potiču na dobro i u čovjeku bude nadu. Urednici emisije su: Davor Trbušić, Darko Pavičić, Tanja Maleš, Mirta Marinić i Josip Bartulić.