21.02.2024., 22:05
Cary Dabney
55
21.02.2024., 22:05

(S02E25) Pogledajte svjedočanstvo Caryja Dabneyja, bivšeg Jehovinog svjedoka. Unatoč utjecaju te zajednice koja aktivno promiče antikatoličke ideje, čitajući sv. Tomu Akvinskog, Duh Sveti otvorio je Caryjevo srce te ga obratio na katoličanstvo. Danas je on ravnatelj Ureda za svećeničku službu katoličkih afroamerikanaca u Clevelandu.

Repriza: Petak u 16:15
10.04.2024. 22:05

(S03E02) Phally Budock, preživjela genocid u Kambodži, govori o svom putu do Katoličke crkve.

03.04.2024. 22:10

(S03E01) Bivši musliman Zubair Simonson govori o tome kako je njegovo iskustvo 11. rujna bilo dio onoga što ga je navelo da razmisli o kršćanstvu, a na kraju i o Katoličkoj crkvi.

27.03.2024. 22:05

(S02E30) David Mills, bivši anglikanac, pridružuje se Marcusu Grodiju u razmišljanju o svom putu vjere.

20.03.2024. 22:05

(S02E29) Bivši prezbiterijanski svećenik Bobbyjon Bauman dijeli priču o svom obraćenju na katoličku vjeru. Urednik i voditelj: Marcus Grodi.

13.03.2024. 22:05

(S02E28) Pogledajte svjedočanstvo mons. Scotta McCaiga, bivšeg prezbiterijanca i anglikanca. Snagom Duha Svetoga, mons. McCaig povjerovao je u Isusa Krista, obratio se na katoličanstvo i postao svećenik.

06.03.2024. 22:05

(S02E27) Pogledajte svjedočanstvo Keitha Nestera, bivšeg metodističkog pastora. Potaknut katoličkim prijateljima, ali i hodočašćem u Rim i Međugorje, Keith je snagom Duha Svetoga otvorio srce prema Katoličkoj crkvi i obratio se na katoličanstvo.