Povratak kući

13.01.2021. 22:00
POVRATAK KUĆI
Svjedočanstvo dr. Briana McGeeja, bivšeg wesleyjanca 
13.01.2021. 22:00

Pogledajte svjedočanstvo dr. Briana McGeeja, bivšeg wesleyjanca. Iako odgajan u snažnoj protestantskoj tradiciji, zanimanje za katoličanstvo navelo ga je da upiše katolički tečaj za obraćenike, na kojemu mu je Duh Sveti otvorio srce i obratio ga na katoličku vjeru. Danas je dr. McGee ravnatelj franjevačkog Sveučilišta Quincy te detaljno proučava franjevačku redovničku tradiciju.