RAZLOG NADE

22.04.2023., 22:20
Treća vazmena nedjelja (A)
20 min
22.04.2023., 22:20

Bit i sažetak Evanđelja Treće vazmene nedjelje. Godina A; Lk 24,13-35. Urednik emisije: p. Davor Lukačević, CPPS.

Repriza: Subotom u 07:35, nedjeljom u 14:30
20.07.2024. 23:05

Bit i sažetak Evanđelja Šesnaeste nedjelje kroz godinu. Godina B; Mk 6,30-34. Urednik emisije: vlč. Ivan Valentić.

13.07.2024. 23:05

Bit i sažetak Evanđelja Petnaeste nedjelje kroz godinu. Godina B; Mk 6,7-13. Urednik emisije: p. Davor Lukačević, CPPS.

07.07.2024. 23:05

Bit i sažetak Evanđelja Četrnaeste nedjelje kroz godinu. Godina B; Mk 6,1-6. Urednik emisije: vlč. Danijel Dukić.

29.06.2024. 23:05

Bit i sažetak Evanđelja Trinaeste nedjelje kroz godinu. Godina B; Mk 5,21-43. Urednik emisije: vlč. Ivan Valentić.

22.06.2024. 23:05

Bit i sažetak Evanđelja Dvanaeste nedjelje kroz godinu. Godina B; Mt 6,24-34. Urednik emisije: p. Davor Lukačević, CPPS. 

15.06.2024. 22:25

Bit i sažetak Evanđelja Jedanaeste nedjelje kroz godinu. Godina B; Mk 4,26-34. Urednik emisije: vlč. Ivan Valentić.