18.07.2022., 17:44
Krunica i sv. Misa iz Remeta
Krunica Blažene Djevice Marije: Zagreb
18.07.2022., 17:44
Repriza:
Krunica Blažene Djevice Marije: Zagreb
02.11.2023. 18:59

Snimka svete Mise iz bazilike sv. Antuna na zagrebačkom Svetom Duhu na koje četvrtkom dolazi i do tisuću mladih. Euharistijsko slavlje predslavio je rektor bazilike, fra Ivan M. Lotar, OFMConv.

18.11.2022. 18:30
23.10.2022. 10:30