Dr. Richard Pavlić imenovan dijecezanskim upraviteljem Gospićko-senjske biskupije

Dr. Richard Pavlić imenovan dijecezanskim upraviteljem Gospićko-senjske biskupije

Preuzimanjem službe splitsko-makarskog nadbiskupa metropolita, mons. Zdenka Križića, Gospićko-senjska biskupija ostala je bez pastira te je 30. listopada za dijecezanskog upravitelja izabran dotadašnji generalni biskupijski vikar, mons. dr. Richard Pavlić, župnik Župe Uznesenja BDM u Senju.

Autor
gospicko-senjska-biskupija.hr/Laudato/F.P.
Fotograf
Gospićko-senjska biskupija
Objavljeno:
 
31.10.2023 11:01

 

Zbor savjetnika Gospićko-senjske biskupije, kojeg čini pet svećenika koje je izabrao donedavni gospićko-senjski biskup Zdenko Križić, sastao se 30. listopada kako bi izabrali privremenog dijecezanskog upravitelja. Budući da je preuzimanjem nadbiskupske službe u Splitu mons. Križića biskupska stolica u Gospiću ostala prazna, članovi Zbora savjetnika dužni su bili sastati se u roku od osam dana od upražnjenja biskupske stolice i donijeti odluku o novom dijecezanskom upravitelj koji će upravljati Gospićko-senjskom biskupijom dok Sveta Stolica ne odredi novog dijecezanskog biskupa. Za dijecezanskog upravitelja izabran je mons. dr. Richard Pavlić, senjski župnik, koji je ovu službu prihvatio te je pozvao ostale članove Zbora savjetnika da mu pomažu u odgovornoj službi upravljanja Gospićko-senjskom biskupijom i mole Božju providnost da im u što skorije vrijeme dodijeli pastira koji će ih voditi na putu spasenja.

Doc. dr. sc. Richard Pavlić rođen je 5. svibnja 1972. u Karlovcu. Rodom je iz Rakovice kod Slunja. Srednju školu završio je u Korenici, a studij teologije u Rijeci. Godine 1998. zaređen je za svećenika Riječko-senjske nadbiskupije u kojoj dvije godine obnaša službu nadbiskupijskog povjerenika za mlade te službu župnog vikara na župi Viškovo. Od 2000. godine svećeničku službu vrši u novonastaloj Gospićko-senjskoj biskupiji kao župnik župe Zagorje Ogulinsko. Godine 2004. odlazi na studij dogmatske teologije na Papinsko sveučilište Gregoriana u Rimu na kojem 2006. godine stječe zvanje magistra teologije, a 2010. titulu doktora teologije. Od jeseni 2010. godine do danas vrši službu župnika u župi Senj te predaje predmete dogmatske i fundamentalne teologije na Teologiji u Rijeci, područnom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Godine 2016. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2021. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Za vrijeme rada na Teologiji u Rijeci vrši službu studentskog duhovnika, član je Vijeća za nauk vjere pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, Europskog društva za katoličku teologiju te Hrvatskog mariološkog instituta. Kanonik je Senjskoga kaptola, biskupijski je povjerenik Metropolijskog ureda Riječke metropolije za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba te član Nadzornog odbora Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu. Posljednjih mjeseci vršio je službu generalnog vikara Gospićko-senjske biskupije.

 

Fotogalerija

Jeste li ovaj mjesec uplatili za Laudato TV? Znate li da naš rad ovisi gotovo isključivo od donacija dobrih ljudi? Pridružite nam se u Klubu prijatelja!

Još iz rubrike: Biskupije

Još iz rubrike: