Diskriminira li Crkva osobe istospolne orijentacije u vezi s pitanjima braka?

Diskriminira li Crkva osobe istospolne orijentacije u vezi s pitanjima braka?

Ponudili smo odgovor u skladu s učenjem izloženim u crkvenim dokumentima.
 

Autor
Laudato
Fotograf
Pixabay
Objavljeno:
 
30.11.2023 17:39

 

U svijetu kojemu su usta puna raznih zahtjeva i prava, možemo čuti i onaj govor kako Crkva diskriminira osobe istospolne orijentacije. Ova teza nerijetko dolazi zajedno s tvrdnjom kako se ne poštuju prava populacije istospolne orijentacije i slično. U daljnjem tekstu pokušat ćemo ponuditi jasan, nedvosmislen i konkretan odgovor na pitanje postavljeno u naslovu.

Za početak, valja nam utvrditi pojmove, prije svega, pojam braka. Brak je intimna, isključiva, nerazrješiva zajednica života i ljubavi u koju ulaze muškarac i žena po nacrtu Stvoritelja usmjerena k njihovu vlastitu dobru te k rađanju i odgajanju potomstva; taj je savez između krštenih osoba Krist Gospodin uzdigao na dostojanstvo sakramenta (Gaudium et spes (GS) – Radost i nada, Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu, Drugi vatikanski koncil: Dokumenti, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 20087. 48 i Zakonik kanonskog prava (ZKP), Glas koncila, Zagreb, 1996. 1055).

Iz ove definicije valja nam izdvojiti nekoliko ključnih pojmova:
•    intimna - zajednica života i ljubavi - najintimnija, više i od svakog prijateljstva;
•    isključiva – isključuje intimno sjedinjenje s drugim osobama;
•    nerazrješiva – supružnici ulaze u zajednicu pred Bogom, a ona je kao takva nerazrješiva;
•    muškarac i žena – komplementarnost spolova (muško i žensko se nadopunjuju);
•    usmjerena k vlastitu dobru supružnika – na čovjekovo obogaćenje i spasenje;
•    rađanje i odgajanje potomstva – sudjelovanje u Božjem stvaralačkom činu, otvorena životu;
•    savez – sveti ugovor Boga i čovjeka;
•    sakrament – vidljivi znak sjedinjenja Boga i čovjeka.

Nakon što smo ustvrdili što je zaista brak, vidjet ćemo koje od ovih uvjeta zadovoljava istospolna zajednica, odnosno navest ćemo manjkavosti takve zajednice. Prvenstveno, u istospolnoj zajednici nedostaje komplementarnosti (razlike u spolovima), zbog čega nedostaje i druga sastavnica koja se tiče rađanja potomstva (misli se na naravno rađanje). Netko će možda reći kako postoje besplodni brakovi u kojima supružnici ne mogu imati djece. To je već jedno drugo pitanje koje može biti genetski uvjetovano ili prouzrokovano nekom bolešću ili traumom. Kad govorimo o istospolnim zajednicama, one su u startu sve predistinirane neplodnošću, a takvi odnosi uvijek su i isključivo sterilni te iz njih ne može nastati život. U tom smislu, istospolne zajednice zatvorene su životu, što je još jedan nepremostivi minus. 

Posebnu kategoriju predstavljaju istospolni čini koji su također nespojivi s institucijom braka, ali i s moralnim naukom Crkve. Tako o njima Katekizam Katoličke crkve (KKC) govori sljedeće:

''Oslanjajući se na Sveto pismo, koje ih prikazuje kao teško izopačenje, Predaja je uvijek tvrdila da su 'čini homoseksualni u sebi neuredni'. Protive se naravnom zakonu. Oni spolni čin zatvaraju daru života. Ne proizlaze iz prave čuvstvene i spolne komplementarnosti. Ni u kojem slučaju ne mogu biti odobreni" (2357).

Odakle onda proizlazi opravdanost zahtjeva za brak istospolnih parova? Radi se, naime, o temeljnom nepoznavanju toga što brak jest i što je zapravo pravo. Zaboravlja se da, kako bi se neko pravo ostvarilo, za to moraju postojati određeni uvjeti. Svako pravo odnekle mora proizlaziti i imati temelj koji mu daje smisao. U vezi s pitanjem zahtjeva istospolnih parova za crkvenim priznavanjem braka, radi se o tome da se želja poistovjećuje s pravom, što nikako nije dobro. Istospolna zajednica, stoga, treba ostati u terminološkim gabaritima zajednice, bez ikakve primisli o diskriminaciji ili netrpeljivosti istospolnih osoba. Štoviše, ovako KKC govori o osobama istospolnih sklonosti:

"Homoseksualne osobe pozvane su na čistoću. Krepostima ovladavanja sobom, odgojiteljicama nutarnje slobode, kadšto uz potporu nesebična prijateljstva, molitvom i sakramentalnom milošću, one se mogu i moraju, postupno i odlučno približiti kršćanskom savršenstvu" (2359).

Da sažmemo sve izrečeno: Crkva NE DISKRIMINIRA osobe istospolne orijentacije i ne osuđuje ih, ali osuđuje njihov grješan način života, odnosno grijeh. Ako takve osobe imaju pretenzije biti članovi Katoličke crkve i ostati u njoj, valja im i živjeti u skladu s crkvenim naukom, što uostalom vrijedi i za svaku drugu osobu koja se izjašnjava vjernikom Katoličke crkve.
 

*Cilj otvaranja naše nove rubrike ''Različiti. Svoji. Jednaki'' jest potaknuti kritičko mišljenje i osvijestiti sveopću populaciju o potrebama i pravima onih najslabijih i najranjivijih među nama, a to su prije svega samohrane majke s djecom i štićenice domova, a sve u svrhu ostvarivanja i provedbe najviših vrednota ustavnoga poretka. Želimo pokazati kako nasilju nije mjesto u civiliziranom društvu, te kako smo ravnopravni u različitosti, jer ona nije nešto loše, već različitost obogaćuje svijet u kojem živimo. Isto tako, žene su većinom manje plaćene nego muškarci i teže dolaze do viših pozicija, manje su zastupljena njihova postignuća u medijskom prostoru na što želimo također ukazati, kao i na predrasude prema muškarcima npr. kada su oni ti koji trpe nasilje u obitelji i dr. važne problematike. Stoga nam je želja da se i nevladine udruge još više zauzimaju za ravnopravnost spolova i provedbu Ustava Republike Hrvatske. Projekt je sufinancirala Agencija za elektroničke medije, iz Fonda za pluralizam. 

Jeste li ovaj mjesec uplatili za Laudato TV? Znate li da naš rad ovisi gotovo isključivo od donacija dobrih ljudi? Pridružite nam se u Klubu prijatelja!

Još iz rubrike:

Još iz rubrike: Različiti. Svoji. Jednaki.