Nacionalni ured za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba

Nacionalni ured za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba

Predstavljamo novi plan i program djelovanja Crkve u Republici Hrvatskoj.
 

Autor
Laudato
Fotograf
pixabay.com
Objavljeno:
 
13.12.2023 15:41

 

Crkva u Republici Hrvatskoj odlučila se odlučno uhvatiti u koštac s problemom zlostavljanja maloljetnika i odraslih ranjivih osoba. Ozbiljnošću svoga pristupa nastojala je tako pokazati kako u društvu nema mjesta za bilo koji oblik nasilja, ugnjetavanja i zlostavljanja, te kako smo svi mi djeca Božja i baštinici neotuđivog dostojanstva ljudske osobe. Smjernice Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba već nam u uvodu jasno pokazuju tu namjeru:

Svaki oblik zlostavljanja maloljetnih i odraslih ranjivih osoba teška je povreda naravnog prava te predstavlja višestruku povredu ljudskih, moralnih i spasenjskih dobara, prava na dostojanstven život, tjelesni i psiho-afektivni integritet, na cjelovit razvoj svih dimenzija osobnosti, na privatnost osobnog i obiteljskog života, te na osobnu slobodu. Istodobno je ono i osobito težak grijeh počinjen prema najslabijima.

Hrvatska biskupska konferencija (HBK) stoga je uspostavila Nacionalni ured za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba s dubokom posvećenošću osiguravanju sigurnosti i zaštite onih koji su najranjiviji unutar crkvene zajednice. Ovaj ured, kako HBK ističe, predstavlja ključni korak prema stvaranju okruženja koje se zalaže za prevenciju zlostavljanja i brigu o žrtvama.

Cilj je ovog ureda u prvom redu pružiti podršku i zaštitu osobama koje su ugrožene zlostavljanjem, osobito maloljetnicima i odraslima u situacijama ranjivosti. Promicanjem edukacije, osvještavanjem i implementacijom smjernica za zaštitu, Nacionalni ured nastoji osnažiti svećenike, redovnike, vjernike te čitavu zajednicu kako bi prepoznali slučajeve zlostavljanja, spriječili ih i reagirali na njih.

Jedna od ključnih aktivnosti Nacionalnog ureda stvaranje je smjernica koje služe kao temelj za zaštitu ranjivih osoba unutar crkvene zajednice i njihova distribucija. Ove smjernice pružaju jasne protokole i procedure u slučaju sumnje ili prijave zlostavljanja. Edukacija svećenstva, redovnika i vjernika o važnosti prepoznavanja i prijavljivanja slučajeva zlostavljanja također je od velike važnosti u preventivnom radu ovog ureda.

Suradnja s relevantnim institucijama i civilnim društvom ključna je sastavnica u osiguravanju sveobuhvatne zaštite žrtava zlostavljanja. Nacionalni ured HBK-a aktivno radi na jačanju partnerstava s nadležnim institucijama kako bi se osigurala podrška žrtvama, istraživanje slučajeva zlostavljanja te suzbijanje budućih incidenata.

Važno je istaknuti da je osnivanje Nacionalnog ureda HBK-a za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba dio šireg nacionalnog i međunarodnog napora usmjerenog na stvaranje sigurnog okruženja za sve članove društva. Njegovo djelovanje ne samo da štiti pojedince unutar crkvene zajednice, već služi i kao primjer angažmana i odgovornosti prema zaštiti svih ranjivih skupina u društvu.

Zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski istaknuo je kako ovdje nije riječ o ukidanju zasebnih tijela, već o prilagođavanju i želji “da se na kvalitetniji i bolji način odgovori potrebama”.

“Napominjem kako će ovaj ured biti daleko stabilniji jer ga ne će voditi jedan biskup, već će to činiti Vijeće HBK-a. Ovo tijelo će prije svega pridonijeti, nadamo se, prevenciji. Ipak, svaki biskup u svojoj biskupiji ostaje odgovoran za ono što se zbiva i pozvan je odgovorno djelovati tamo gdje se nalazi”, istaknuo je biskup Gorski.

U zaključku, Nacionalni ured HBK-a za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba predstavlja važan korak prema stvaranju okruženja koje potiče sigurnost, brigu i zaštitu svih članova zajednice. Njegova uloga u prevenciji zlostavljanja i podršci žrtvama predstavlja ključnu sastavnicu u stvaranju osjetljivijeg i sigurnijeg društva za sve. Sada nam samo preostaje vidjeti što će nam donijeti budućnost u vezi s pitanjem zaštite maloljetnih i odraslih ranjivih osoba. Mi smo, pak, kao pojedinci, svatko za sebe, pozvani graditi bolje i sigurnije životno okruženje. Na koncu, dio smo Crkve i naša je zadaća drugima pokazati radost Evanđelja i dovesti ih do spasenja.
 

*Cilj otvaranja naše nove rubrike ''Različiti. Svoji. Jednaki'' jest potaknuti kritičko mišljenje i osvijestiti sveopću populaciju o potrebama i pravima onih najslabijih i najranjivijih među nama, a to su prije svega samohrane majke s djecom i štićenice domova, a sve u svrhu ostvarivanja i provedbe najviših vrednota ustavnoga poretka. Želimo pokazati kako nasilju nije mjesto u civiliziranom društvu, te kako smo ravnopravni u različitosti, jer ona nije nešto loše, već različitost obogaćuje svijet u kojem živimo. Isto tako, žene su većinom manje plaćene nego muškarci i teže dolaze do viših pozicija, manje su zastupljena njihova postignuća u medijskom prostoru na što želimo također ukazati, kao i na predrasude prema muškarcima npr. kada su oni ti koji trpe nasilje u obitelji i dr. važne problematike. Stoga nam je želja da se i nevladine udruge još više zauzimaju za ravnopravnost spolova i provedbu Ustava Republike Hrvatske. Projekt je sufinancirala Agencija za elektroničke medije, iz Fonda za pluralizam.  

Jeste li ovaj mjesec uplatili za Laudato TV? Znate li da naš rad ovisi gotovo isključivo od donacija dobrih ljudi? Pridružite nam se u Klubu prijatelja!

Još iz rubrike:

Još iz rubrike: Različiti. Svoji. Jednaki.