Biti diplomat pri Svetoj Stolici poseban je zadatak

Veleposlanici pri Svetoj Stolici s prebivalištem u Rimu čine relativno mali broj žena i muškaraca koji su različitih profesija – od profesionalnih diplomata i političara do liječnika i teologa.

vatikan.jpg
Objavljeno:
 
04.11.2011 00:00
Veleposlanici pri Svetoj Stolici s prebivalištem u Rimu čine relativno mali broj žena i muškaraca koji su različitih profesija – od profesionalnih diplomata i političara do liječnika i teologa. Oni razumiju povremenu javnu zbunjenost zašto bi država – u kojoj su odijeljene država i Crkva – poslali veleposlanika u Vatikan. 
 
Vatikan je neovisna država, a Sveta Stolica  - središte Katoličke crkve – ima formalne diplomatske odnose s 179 naroda, nedavno je izvijestila Katolička izvještajna agencija (Catholic News Service, CNS). 
 
Anne Leahy, kanadska veleposlanica pri Svetoj Stolicu, profesionalna je diplomatkinja koja je bila u Rusiji od 1996. do 1999. Otkrila je da je zamolila da bude postavljena u Vatikanu zato što je htjela bolje razumijeti ulogu Svete Stolice kao međunarodne sile koja je ujedno i središte Katoličke crkve.  
 
Na području međunarodnih odnosa, Sveta Stolica ima utjecaja, ali veleposlanik tek u potpunosti može razumijeti rad Svete Stolice ako se nalazi u središtu događanja, rekla je Leahy, jedna od 20 veleposlanica u Vatikanu. 
 
Od 179 zemalja koje imaju uspostavljene diplomatke odnose, samo 80 predstavnika žive u Rimu. Ostali su u službi u drugoj zemlji, a povremeno odlaez u Vatikan. 
 
Diplomati koji se nalaze pri Svetoj Stolici poručili su da je promoviranje mira prvi zadatak diplomacije Svete Stolice a potvrda tome je bilo i Papino hodočašće u Asizu održano 27. listopada. 
 
Izvor: CNS

Jeste li ovaj mjesec uplatitli za Laudato TV? Znate li da naš rad ovisi gotovo isključivo od donacija dobrih ljudi? Pridružite nam se u Klubu prijatelja!