Dekreti Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata o COVID-19

Biskupi i prezbiteri mogu slaviti obrede Velikog tjedna bez sudjelovanja naroda i na prikladnom mjestu. Vjernici bi trebali biti obaviješteni.

rome-1114774_1280.jpg
Autor
IKA/Laudato/M.P.
Fotograf
pixabay.com
Objavljeno:
 
29.03.2020 13:28

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata objavila je prvi Dekret 19. ožujka, te drugi Dekret 25. ožujka kao nadopunu generalnih uputa i prijedloga danih biskupima iz prvoga Dekretu, a isti su vezani uz pandemiju bolesti COVID-19. Prenosimo ujedinjeni sadržaj oba Dekreta.
 
Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata
 
DEKRET
 
S obzirom na brzi razvoj pandemije virusa Covid-19 i uzimajući u obzir opažanja biskupskih konferencija, ova Kongregacija daje nadopunu generalnih uputa i prijedloga danih biskupima u Dekretu od 19. ožujka 2020.
 
Budući da se datum Uskrsa ne može prenijeti na neki drugi datum, u zemljama koje su zahvaćene pandemijom i u kojima su na snazi mjere ograničenja okupljanja i kretanja ljudi, biskupi i prezbiteri mogu slaviti obrede Velikog tjedna bez sudjelovanja naroda i na prikladnom mjestu, izbjegavajući koncelebraciju i pružanja znaka mira.
 
Vjernici bi trebali biti obaviješteni o vremenu početka slavlja kako bi se molitvom, u svojim domovima, mogli pridružiti slavlju. U ovoj prilici, korisni su televizijski ili internetski prijenosi uživo (ne snimke). U svakom slučaju, važno je posvetiti odgovarajuće vrijeme molitvi, pridajući posebnu važnost Liturgiji časova.
 
Biskupske konferencije i pojedine biskupije pobrinut će se da se osiguraju materijali za obiteljsku i osobnu molitvu.
 
Nedjelja Cvjetnice. Spomen Gospodinova ulaska u Jeruzalem neka se slavi na posvećenom mjestu; u katedralama neka se prilagodi slavlje po drugom obliku, kako je predviđeno u Rimskom misalu, a u župnim crkvama neka se koristi treći oblik.
 
Misa posvete ulja. Uzimajući u obzir konkretnu situaciju u različitim zemljama, biskup ima mogućnost odgoditi ju za kasniji datum.
 
Upute za Vazemeno trodnevlje.
Gdjegod su civilne i crkvene vlasti donijele ograničenja, Sveto (vazmeno) trodnevlje mora biti slavljeno na sljedeći način: Biskupi će dati upute, koje će potvrditi biskupska konferencija, tako da u katedralama i župnim crkvama, bez sudjelovanja vjernika, biskup i župnik mogu proslaviti liturgijska otajstva Vazmenog trodnevlja.
 
Veliki četvrtak. U katedralama i župnim crkvama, gdje god za to postoji stvarna mogućnost, utvrđena od nadležnih, svećenici na župama mogu slaviti Misu večere Gospodnje. Iznimno na ovaj dan, svim svećenicima se daje dopuštenje da na prikladnom mjestu slave Misu bez sudjelovanja naroda. Obred pranja nogu, koji je već dan na izbor, se izostavlja. Izostavlja se i procesija na kraju Mise večere Gospodnje, a Presveti Sakrament neka se čuva u svetohraništu. Svećenici koji nisu u mogućnosti slaviti Misu, molit će Večernju (usp. Liturgija časova).
 
Veliki petak. U katedralama i župnim crkavama, gdje god za to postoji stvarna mogućnost, utvrđena od nadležnih, biskup ili župnik slavit će obred Muke Gospodnje. Za sveopću molitvu biskup će imati zadaću odrediti posebnu nakanu za bolesne, pokojne i za one koji se osjećaju izgubljeno ili prestrašeno (usp. Rimski misal, str. 187, br. 12). Čin klanjanja križu poljupcem, pridržan je samo predsjedatelju.
 
Uskrsna nedjelja
Vazmeno bdjenje. Slavit će se isključivo u katedralama i župnim crkvama. Na početku bdjenja, ispušta se paljenje vatre, vazmena svijeća je upaljena, ispušta se procesija sa svijećom i odmah slijedi Hvalospjev vazmenoj svijeći. Zatim slijedi Služba riječi. U krsnoj službi zadržava se samo obnova krsnih obećanja (usp. Rimski misal, str. 226, br. 46). Slijedi euharistijska služba.

Oni koji nemaju apsolutno nikakvu mogućnost da sudjeluju u Vazmenom bdjenju koje se slavi u crkvi, neka mole Službu čitanja za Uskrs (usp. Liturgija časova).

Sjemeništa, svećenički zavodi, samostani i redovničke zajednice neka slijede odredbe ovog Dekreta.

Izrazi pučke pobožnosti i procesije koje obogaćuju dane Svetoga (Velikoga) tjedna i Vazmenog trodnevlja, po sudu dijecezanskog biskupa mogu biti prebačeni na drugi prikladan dan, npr. 14. ili 15. rujna.

Iz Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata,
Robert kardinal Sarah
prefekt
+ Arthur Roche
nadbiskup tajnik
 

Jeste li ovaj mjesec uplatitli za Laudato TV? Znate li da naš rad ovisi gotovo isključivo od donacija dobrih ljudi? Pridružite nam se u Klubu prijatelja!