Papa: Zvanja, dar ljubavi Božje

Uvijek je u izvoru Božjeg poziva, poručuje Sveti Otac za 49. svjetski dan molitve za svećenička zvanja, inicijativa beskrajne ljubavi Božje, koja se očituje u Isusu Kristu. Kao što sam napisao u prvoj enciklici 'Bog je ljubav' činjenično postoji mnogovrsna vidljivost Božja. U opisu Božje ljubavi Sveto Pismo veli da nam Bog uvijek dolazi u susret, nastoji nas pridobiti, sve do Posljednje večere, do Srca probodenog na križu i do uskrsnih ukazanja.

papa-vat.jpg
Objavljeno:
 
14.02.2012 00:00

Objavljena je Papina poruka za 49. svjetski dan molitve za svećenička zvanja, koji se ove godine slavi 29. travnja, na četvrtu uskrsnu nedjelju, a koja poziva na razmišljanje o temi "Zvanja, dar ljubavi Božje".

Ljubav je Božja izvor svakog savršena dara, „tko ostaje u ljubavi ostaje u Bogu i Bog u njemu“, piše sveti Ivan u Prvoj poslanici. Cijelo Sveto pismo pripovijeda povijest izvorne sveze između Boga i čovječanstva, koja postoji i prije samog stvaranja. Sveti Pavao u poslanici Efežanima potvrđuje taj posebni odnos između Boga i čovjeka pišući: „U sinu Isusu On nas sebi izabra prije stvaranja svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim.“ Bog nas je ljubio prije nego nas je stvorio. Iz ljubavi nas je „načinio iz ničega“ da nas privede u puno zajedništvo sa sobom – piše Sveti Otac.

Prava istina o našem postojanju uokvirena je u iznenađujuće otajstvo: svako stvorenje, posebice svako ljudsko biće, plod je Božjeg nauma i čina beskrajne, vjerne i vječne Božje ljubavi. Otkriće te zbilje posvema mijenja naš život, a to vrlo dobro opisuje sveti Augustin u svojim Ispovijestima, govoreći da je Božja ljubav usađena u dubini naše duše. Ta bezrezervna ljubav, koja nam prethodi, koja nas održava i zove tijekom našeg života, ukorijenjena je u apsolutnoj Božjoj besplatnosti – istaknuo je Benedikt XVI. podsjećajući na promišljanje blaženoga pape Ivana Pavla II. o svećeničkoj službi.

Svaki svećenički čin, vodeći prema ljubavi i služenju Crkvi, potiče na usavršavanje u ljubavi i u služenju Isusu Kristu, Glavi, Pastiru i Zaručniku Crkve, a odgovor je na slobodnu i besplatnu ljubav Božju u Kristu. Svako se svojevrsno zvanje, naime, rađa iz Božje inicijative, dar je ljubavi Božje. Bog čini prvi korak, ali ne poradi naše dobrote, nego poradi svoje ljubavi koju je po Duhu Svetome izlio u naša srca – piše Benedikt XVI. pozivajući se na Pavlovu poslanicu Rimljanima.

Uvijek je u izvoru Božjeg poziva – piše nadalje Papa – inicijativa beskrajne ljubavi Božje, koja se očituje u Isusu Kristu. Kao što sam napisao u prvoj enciklici 'Bog je ljubav' činjenično postoji mnogovrsna vidljivost Božja. U opisu Božje ljubavi Sveto Pismo veli da nam Bog uvijek dolazi u susret, nastoji nas pridobiti, sve do Posljednje večere, do Srca probodenog na križu, do uskrsnih ukazanja i velikih djela koja je činio preko apostola, stvarajući svoju Crkvu, a i tijekom crkvene povijesti u Crkvi uvijek je bio nazočan, dolazi nam uvijek u susret po ljudima u kojima se očituje po svojoj Riječi, u sakramentima, naročito u Euharistiji – istaknuo je Benedikt XVI.

Govoreći o vjernosti Božjoj, Papa veli da je Božja ljubav vječna i vjerna samoj sebi i riječi danoj tisućama naraštaja. Stoga je neophodno, poglavito novim naraštajima, naviještati ljepotu Božje ljubavi, koja nam prethodi i prati nas; ona je tajna snaga i stalni poticaj i u teškim okolnostima. Toj ljubavi, braćo i sestre, trebamo otvoriti svoj život, a Isus Krist nas svaki dan poziva na savršenost ljubavi Božje. Savršenost je kršćanskog života ljubiti „kao“ Bog, a riječ je o ljubavi koja se očituje u posvemašnjem sebedarju, vjernom i plodnom – kazao je Papa.

A govoreći o duhovnim zvanjima, Papa je rekao da se u prikazujućoj ljubavi, u otvaranju ljubavi Božjoj i u plodu te ljubavi, rađaju i rastu sva zvanja. Crpeći po molitvi iz toga izvora, te iz postojanog približavanja Riječi i sakramentima, naročito Euharistiji, moguće je ljubiti bližnjega u kojem se očituje lice Krista Gospodina. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu potječu iz istoga izvora, očitovanje su dakle iste božanske ljubavi, koja ima resiti život duhovnih zvanja. Ljubav prema Bogu, čija su vidljiva, premda nesavršena, slika svećenici i redovnici povod je odazivu na poziv posebnog posvećenja Gospodinu, po svećeničkom ređenju i redovničkim zavjetima.

U zaključku poruke Papa potiče biskupe, svećenike, đakone, redovnice i redovnike, vjeroučitelje, pastoralne djelatnike i sve odgojitelje da u župnim zajednicama, udrugama i pokretima pomno prate klice poziva na svećeništvo i redovništvo.

Važno je da se u Crkvi stvaraju povoljni uvjeti za procvat mnogih odgovora na poziv Božje ljubavi. Papa je poželio da crkve budu, u svojim raznim sastavnicama, „mjesto“ pozornog raspoznavanja i istinske provjere zvanja, omogućujući mladićima i djevojkama mudru i duhovnu potporu. Tako će i kršćanska zajednica očitovati ljubav Božju koja u sebi čuva svaki poziv – zaključio je Benedikt XVI.

Izvor: Radio Vatikan
Foto: News.va

Jeste li ovaj mjesec uplatitli za Laudato TV? Znate li da naš rad ovisi gotovo isključivo od donacija dobrih ljudi? Pridružite nam se u Klubu prijatelja!