MAJKA ANGELICA

07.10.2023., 21:20
Dobre stvari se događaju
55 min
07.10.2023., 21:20

(S06E03) Majka Angelica u emisiji propituje sebe i gledatelje jesmo li svjesni darova i nadahnuća koja doživljavamo. Ističe kako si trebamo postavljati pitanja o tome što je Bog učinio u našem životu, što čini u našoj župi i s našom djecom. Potrebno je razmisliti što je od događaja bilo nadnaravno, kakav je blagoslov primljen, možda i davno, te je li neko prosvjetljenje promijenilo naš život ili onih oko nas. Bilo da je primljeno neko nadahnuće ili su riječi Svetoga pisma dale bolje razumijevanje situacije u kojoj jesmo, u svemu trebamo vršiti Njegovu volju, poručuje majka Angelica.

Repriza:
Nedjelja u 8:00, petak u 11:00h
16.03.2024. 21:25

(S06E13) Majka Angelica ovaj put direktno i komično govori o politici i političarima. Ova tema vrlo je aktualna i danas. Majka pojašnjava kako su politika i političari nužni u demokraciji i za njih moramo mnogo moliti.

03.03.2024. 08:05

(S06E12) U ovoj epizodi Majka Angelica govori o oprostu. Ističe važnost praštanja samom sebi i da ne možemo mjeriti stvari prema svojim osjećajima. Crkva nas uči da nam je dobrom ispovjedi i svećenikovim odrješenjem Gospodin sve oprostio, ali taj oprost i mi sami moramo prihvatiti.

17.02.2024. 21:20

(S06E11) Tema emisije je Isusov govor u prispodobama. One su oblik priče, a majka Angelica pojašnjava kako Gospodin nikad nije izrekao propovijed koju nitko nije razumio. Možda im se nije svidjelo što čuju, ali uvijek je birao nešto što bi razumjelo i najmanje dijete.

03.02.2024. 21:25

(S06E10) Majka Angelica govori o Euharistiji i Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu, koji je živa prisutnost Boga koji se daje za nas u prilikama kruha. Euharistija je veliko otajstvo i dar, objašnjava.

14.01.2024. 21:20

(S06E09) U ovoj epizodi Majka Angelica će govoriti o molitvi i njezinim uslišanjima. Kaže: "Razmotrit ćemo različite načine na koje molitve bivaju uslišane.

30.12.2023. 21:20

(S06E08) Kroz ovu epizodu majka Angelica želi ukazati na istinske vrijednosti prijateljstva koje možemo naći jedino gledajući u Gospodina: