14.01.2024., 21:20
Uslišane molitve
55 min
14.01.2024., 21:20

(S06E09) U ovoj epizodi Majka Angelica će govoriti o molitvi i njezinim uslišanjima. Kaže: "Razmotrit ćemo različite načine na koje molitve bivaju uslišane. Svi smo mi barem jednom u životu rekli: „Gospodine, nisi uslišao moje molitve.“ Gospodin uslišava molitvu na neobičan način, gdje ju uopće ne uslišava i gdje ju uslišava na neviđen način. Sve se to događa tebi i meni. Molimo za nešto i budemo uslišani. Zatim za nešto molimo i neuslišani smo. Onda pomislimo da ne mari za nas. Zatim molimo tako tiho, kao da ne želimo da zna za to, i da vidimo što se onda događa." Pročitat će neke ulomke iz Biblije koji govore o tome: kada Marta i Marija mole Isusa da uskrisi njihovog brata Lazara; predivan događaj sa ženom Kanaankom, poganka je, ali mu se obraća; zatim o ženi koja je bolovala od krvarenja...

Repriza: Nedjelja u 8:00 sati
16.03.2024. 21:25

(S06E13) Majka Angelica ovaj put direktno i komično govori o politici i političarima. Ova tema vrlo je aktualna i danas. Majka pojašnjava kako su politika i političari nužni u demokraciji i za njih moramo mnogo moliti.

03.03.2024. 08:05

(S06E12) U ovoj epizodi Majka Angelica govori o oprostu. Ističe važnost praštanja samom sebi i da ne možemo mjeriti stvari prema svojim osjećajima. Crkva nas uči da nam je dobrom ispovjedi i svećenikovim odrješenjem Gospodin sve oprostio, ali taj oprost i mi sami moramo prihvatiti.

17.02.2024. 21:20

(S06E11) Tema emisije je Isusov govor u prispodobama. One su oblik priče, a majka Angelica pojašnjava kako Gospodin nikad nije izrekao propovijed koju nitko nije razumio. Možda im se nije svidjelo što čuju, ali uvijek je birao nešto što bi razumjelo i najmanje dijete.

03.02.2024. 21:25

(S06E10) Majka Angelica govori o Euharistiji i Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu, koji je živa prisutnost Boga koji se daje za nas u prilikama kruha. Euharistija je veliko otajstvo i dar, objašnjava.

14.01.2024. 21:20

(S06E09) U ovoj epizodi Majka Angelica će govoriti o molitvi i njezinim uslišanjima. Kaže: "Razmotrit ćemo različite načine na koje molitve bivaju uslišane.

30.12.2023. 21:20

(S06E08) Kroz ovu epizodu majka Angelica želi ukazati na istinske vrijednosti prijateljstva koje možemo naći jedino gledajući u Gospodina: