PAPA S NAMA

13.12.2023., 09:00
'Effatà, otvori se, Crkvo!'
1h 5min
13.12.2023., 09:00

Sveti Otac je na općoj audijenciji srijedom zaključio ciklus posvećen apostolskom žaru, u kojem smo se, kako je rekao, prepustili nadahnuću Božjom Riječi, kako bismo gajili žar za naviještanje Evanđelja, a to se tiče svakog kršćanina. Razmislimo o tome kako krstitelj dotičući uši i usne krštenika kaže: ''Gospodin Isus, koji je dao gluhima sluh, a nijemima govor, udijelio ti da uskoro možeš primati njegovu riječ svojim ušima i ispovijedati vjeru.'' rekao je papa Franjo.

Repriza: četvrtkom u 16:30 i subotom u 22:30
26.06.2024. 09:00

Poglavar Katoličke crkve u općim audijencijama obraća se svim ljudima dobre volje svojom porukom i katehezom, spajajući tradiciju i aktualni trenutak.

19.06.2024. 09:00

Poglavar Katoličke crkve u općim audijencijama obraća se svim ljudima dobre volje svojom porukom i katehezom, spajajući tradiciju i aktualni trenutak.

12.06.2024. 09:00

Nastavljajući ciklus kateheza o Duhu Svetom na općoj audijenciji, papa Franjo govorio je o Njegovoj ulozi u nadahnuću i tumačenju Svetoga pisma. ''Duh Sveti, koji je nadahnuo Pisma, ujedno je Onaj koji ih tumači i čini trajno živim i djelotvornim.

29.05.2024. 09:00

Na općoj audijenciji, 29. svibnja, papa Franjo je započeo ciklus razmatranja koji ima za temu ''Duh Sveti i zaručnica (koja je Crkva).

29.05.2024. 09:00

Poglavar Katoličke crkve u općim audijencijama obraća se svim ljudima dobre volje svojom porukom i katehezom, spajajući tradiciju i aktualni trenutak.

15.05.2024. 09:00

Ljubav je vrhunac kateheza o krjepostima, istaknuo je papa Franjo na općoj audijenciji 15. svibnja govoreći o toj trećoj bogoslovnoj krjeposti.