PAPA S NAMA

15.05.2024., 09:00
Kršćanska ljubav grli ono što je nevoljeno, nudi oproštenje
1h 5min
15.05.2024., 09:00

Ljubav je vrhunac kateheza o krjepostima, istaknuo je papa Franjo na općoj audijenciji 15. svibnja govoreći o toj trećoj bogoslovnoj krjeposti. Pozivajući se na Hvalospjev ljubavi svetoga Pavla, Sveti Otac je podsjetio kako Apostol te riječi upućuje zajednici koja je bila daleko od savršene bratske ljubavi. Kršćani Korinta bili su prilično svadljivi, postojale su unutarnje podjele, bilo je onih koji su tvrdili da su uvijek u pravu i nisu slušali druge smatrajući ih inferiornima. Takve Pavao podsjeća da znanje nadima, dok ljubav izgrađuje.

Repriza:
Srijedom u 00:20, četvrtkom u 16:20, subotom u 03:15
19.06.2024. 09:00

Poglavar Katoličke crkve u općim audijencijama obraća se svim ljudima dobre volje svojom porukom i katehezom, spajajući tradiciju i aktualni trenutak.

12.06.2024. 09:00

Nastavljajući ciklus kateheza o Duhu Svetom na općoj audijenciji, papa Franjo govorio je o Njegovoj ulozi u nadahnuću i tumačenju Svetoga pisma. ''Duh Sveti, koji je nadahnuo Pisma, ujedno je Onaj koji ih tumači i čini trajno živim i djelotvornim.

29.05.2024. 09:00

Na općoj audijenciji, 29. svibnja, papa Franjo je započeo ciklus razmatranja koji ima za temu ''Duh Sveti i zaručnica (koja je Crkva).

29.05.2024. 09:00

Poglavar Katoličke crkve u općim audijencijama obraća se svim ljudima dobre volje svojom porukom i katehezom, spajajući tradiciju i aktualni trenutak.

15.05.2024. 09:00

Ljubav je vrhunac kateheza o krjepostima, istaknuo je papa Franjo na općoj audijenciji 15. svibnja govoreći o toj trećoj bogoslovnoj krjeposti.

08.05.2024. 09:00

Svijetu je potrebna kršćanska nada, naglasio je papa Franjo na općoj audijenciji, razmatrajući o toj bogoslovnoj krjeposti. Nada je odgovor dan našemu srcu kada se u nama rađa apsolutno pitanje: ''Što će biti sa mnom? Koji je cilj ovog putovanja?