04.11.2023., 21:55
Pogled prema Bogu
55 min
04.11.2023., 21:55

S06E05

Majka Angelica govori o potrebi neprestane molitve, napose kada smo u patnji. Ohrabruje gledatelje da je pravu tugu prolazila i Djevica, ali je njezin pogled bio usmjeren na Isusa. Pojasnit će dijelove Svetog pisma u kojemu su apostoli prikazani kao ljudi i Isus im poručuje da se osame i malo odmore. Čudesno je, ističe, što je Gospodin osjetio kako je potrebno izuzeti ih od gužve, politike i buke. I On bi sam nekada ustao u zoru i otišao na brdo moliti u osami. Dio svetosti je osamiti se negdje, čak i u vlastitom domu, možda kada su djeca u školi, kada suprug nije kod kuće. Zatvorite se sami u sobu i molite, poručuje m. Angelica.

Repriza:
Nedjelja u 8:00 sati
18.11.2023. 21:20

Majka Angelica govori o patnji kao izvoru blagoslova. Tumači kako unatoč teškoćama, koje svatko proživljava, treba pronaći snage za rast i ustrajnost u vjeri.

04.11.2023. 21:55

S06E05

07.10.2023. 21:20

S06E03

23.09.2023. 21:25

S06E02

09.09.2023. 21:55

S06E01