03.04.2021. 08:45
Sveta Elizabeta Ugarska
25 min
03.04.2021. 08:45

Iz primjera svete Elizabete Ugarske Alex i Sergio doznaju kako je Isus naš 'životni kompas' i da mu uvijek trebamo vjerovati.

10.04.2020. 10:37

Slijedeći primjer odvojenosti i poniznosti svetog Franje Asiškog, Sarah mora donijeti veliku odluku: Hoće li se odreći natjecateljske nagrade zbog bolesti svog protivnika? Sergio i Alex raspravljaju o darovanju svojih igračaka siromašnoj djeci.

 

27.03.2020. 10:37

Thomas i njegova supruga Helena djecu poučavaju o svetoj Tereziji Avilskoj i njezinoj mudrosti u duhovnim savjetima.

 

19.03.2020. 10:37

Sveti Josip uzor je svakog očinstva. Njegova briga za Svetu Obitelj, odnosno za Mariju i Isusa u poniznom služenju Bogu ideal je svakog obiteljskog čovjeka.

 

11.03.2020. 10:37

Nezgoda na igralištu dovela je dvojicu dječaka do priče o sv. Martinu iz Porresa. Sveti Martin živio je u siromaštvu s majkom i mlađom sestrom. Već od rane dobi pokazivao je sklonosti k medicini, a u redu dominikanaca, Bog se čudesno proslavio po njegovom životu. 

 

04.03.2020. 10:37

Kao dio serijala 'Moja katolička obitelj', epizoda o don Boscu približuje nam radosna sveca koji je uvijek bio s djecom, u igri ili molitvi.

 

15.02.2020. 10:37

''Moja katolička obitelj'' upoznaje nas sa svetom Terezijom od djeteta Isusa, poznatijom kao svetom malom Terezijom. Ova velika svetica naučila nas je kako možemo postati sveti čineći male svakodnevne stvari. Crtić o maloj Tereziji donosi Mandis Pharm.