MAJKA ANGELICA

09.09.2023., 21:55
Unutarnja borba
55 min
09.09.2023., 21:55

S06E01

Majka Angelica otvara temu unutarnje borbe. Govori kako se udaljavanjem od Boga udaljavamo od zdravog razuma. Objašnjava zašto se moramo boriti s pobačajem i svim onim za što znamo da nije ispravno. Pita se kako čovjek može imati svjetlo ako je daleko od Boga i ne moli, ako se bori protiv Crkve, vjerskih istina i crkvenog nauka. Bez Boga nema svjetla i to je čovjekova unutarnja borba.

 

Repriza:
Nedjelja u 8:00, petak u 11:00h
23.09.2023. 21:25

U ovom nastavku majka Angelica govori o čednosti. Objasnit će kako je ona povezana sa svetošću te primijetiti kako su čednost i razboritost rijetke krjeposti u današnjem vremenu.

09.09.2023. 21:55

S06E01