Održan 19. provincijski sabor Hrvatske salezijanske provincije

Održan 19. provincijski sabor Hrvatske salezijanske provincije

Provincijski sabori u Salezijanskoj družbi održavaju se redovito svake tri godine.

Autor
Laudato/J.B.
Fotograf
Hrvatska salezijanska provincija
Objavljeno:
 
04.04.2024 12:13

 

Od 1. do 4. travnja u Katoličkom školskom centru ''Don Bosco'' u Žepču održan je 19. redoviti provincijski sabor Hrvatske salezijanske provincije na temu: ''Gorljivi za Isusa Krista, zauzeti za mlade'', objavila je Hrvatska salezijanska provincija, prenosi IKA.

Na saboru je sudjelovalo 26 salezijanaca s pravom glasa te dvojica članova koje je na Sabor pozvao provincijal kao predstavnike članova Provincije koji borave u inozemstvu (jedan student iz Rima i jedan svećenik iz jedne od četiriju Hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj u kojima djeluju salezijanci).

Sabor je započeo radom u ponedjeljak 1. travnja 2024. Nakon uvodne riječi provincijala, don Tihomira Šutala, regulator je predložio da Sabor izabere članove s posebnim zaduženjima, a to su tajnik i njegov pomoćnik, dva brojača glasova – skrutatori, 4 moderatora saborskog plenuma kao i članove komisije za redakciju teksta.

Provincijal je pozdravio ugledne goste Provincijskog sabora koji su se priključili pomoću internetske videoveze, a to su bili: provincijalka Slovensko-hrvatske provincije sestara Kćeri Marije Pomoćnice (FMA), s. Mateja Kranjc, pokrajinski koordinator salezijanaca suradnika, g. Nikola Banovac i gđa Kristina Perić, predsjednica Udruženja štovatelja Marije Pomoćnice koje djeluje u župi Duha Svetoga na Jarunu. Uživo su se Saboru istovremeno priključili i općinski načelnik Žepča, g. Mato Zovko te žepački župnik i dekan Žepačkog dekanata, preč. Predrag Stojčević. Svatko od njih ukratko je pozdravio sabornike i zaželio uspješan rad članovima 19. provincijskog sabora.

U prvom dijelu rada Sabora sabornici su rješavali pitanja koja su se odnosila na cijelu Salezijansku družbu, a u drugom dijelu rješavali su pitanja koja se odnose na život i rad salezijanaca u Hrvatskoj salezijanskoj provinciji. Rad se odvijao u skupinama i u plenumu. Na kraju su izglasani zaključci koji će biti poslani regulatoru Općeg sabora kako bi se, zajedno sa zaključcima svih salezijanskih provincija na svih pet kontinenata, proučili i tako sastavili materijali s prijedlozima i zadacima za 29. Opći sabor Družbe. Doneseni zaključci postat će pravovaljani i obvezni nakon što ih potvrdi vrhovni poglavar. Saboru je predsjedao sadašnji provincijal, don Tihomir Šutalo, kojemu služba traje još dva mjeseca. Naime, 15. lipnja 2024. službu provincijala preuzet će novoimenovani provincijal, don Milan Ivančević.

Posljednjeg dana Sabora sabornici su odabrali i predstavnika provincije za 29. opći sabor Družbe. On će zajedno s provincijalom Hrvatske salezijanske provincije sudjelovati na Općem saboru sljedeće godine u Torinu.

Prošle 2023. godine papa Franjo vrhovnog je poglavara Salezijanske družbe, don Angela Fernandeza Artimea, odlučio imenovati kardinalom Katoličke crkve, što je kasnije i potvrdio prigodom kreiranja novih kardinala ujesen 2023. Po posebnoj Papinoj dozvoli kardinal Angel F. Artime vrši službu vrhovnog poglavara Salezijanske družbe do kraja srpnja 2024. godine. Stoga će se do veljače do travnja 2025. u salezijanskoj kući matici u Valdoccu u Torinu održati 29. opći sabor na kojem će biti izabran novi vrhovni poglavar Salezijanske družbe.

 

Jeste li ovaj mjesec uplatili za Laudato TV? Znate li da naš rad ovisi gotovo isključivo od donacija dobrih ljudi? Pridružite nam se u Klubu prijatelja!

Još iz rubrike: Aktualno

Još iz rubrike: