Sveti Otac: ''Moliti znači slušati glas koji u nama može roditi Josipovom hrabrošću''

Sveti Otac: ''Moliti znači slušati glas koji u nama može roditi Josipovom hrabrošću''

Papa Franjo u svojoj je katehezi na općoj audijenciji srijedom nastavio govoriti o sv. Josipu kao o čovjeku koji sanja.

Autor
Laudato/N.F.
Fotograf
Laudato
Objavljeno:
 
26.01.2022 10:22

– Danas bih se želio zadržati na liku sv. Josipa kao 'čovjeka koji sanja'. U Bibliji, kao i u kulturama drevnih naroda, snovi su bili smatrani sredstvom preko kojeg se Bog otkriva. San simbolizira duhovni život svakoga od nas, onaj unutarnji prostor koji je svatko pozvan njegovati i čuvati, u kojem se Bog očituje i često nam govori. No, trebamo reći da u svakome od nas nije samo Božji glas: ima i mnogo drugih glasova. Na primjer, glasovi naših strahova, iskustava prošlosti, nada; a postoji i glas Zloga koji nas želi zavesti i zbuniti. Važno je uspjeti prepoznati Božji glas među drugim glasovima. Josip pokazuje kako zna njegovati neophodnu tišinu i, nadasve, donijeti prave odluke pred Riječju koju nam Gospodin upućuje iznutra. Bit će dobro danas ponovno promotriti četiri sna koja pred nas stavlja Evanđelje i koja imaju njega kao protagonista, kako bismo razumjeli kako se postaviti pred Božjom objavom – kazao je Sveti Otac.

– U prvom snu anđeo pomaže Josipu riješiti dramu kad je saznao da je Marija trudna: ''Ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.'' Njegov odgovor bio je neposredan: 'Kad se probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji'.

Papa je kazao kako život mnogo puta pred nas stavi situacije koje ne razumijemo i koje se šine nerješivima.

– Moliti, u tim trenutcima, znači prepustiti da nam Gospodin pokaže što je ispravno učiniti. Često je molitva ona koja našim srcima daje naslutiti izlaz. Gospodin nikad ne dopušta neki problem a da nam ne daruje i potrebnu pomoć kako bismo se s njim suočili – rekao je Papa.

– Drugi Josipov san koji nešto otkriva dolazi kad je život djeteta Isusa u opasnosti. Poruka je jasna: ''Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.'' Josip, bez oklijevanja, sluša: ''On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja.''

Sveti Otac kazao je kako u životu doživljavamo iskustva opasnosti koja ugrožavaju našu egzistenciju ili egzistenciju onih koje volimo. ''U tim situacijama, moliti znači slušati glas koji u nama može roditi istom hrabrošću koju je imao Josip, kako bismo se, ne pokleknuvši, suočili s poteškoćama.''

– U Egiptu Josip čeka znak od Boga kako bi se mogao vratiti kući. Upravo je to sadržaj trećeg sna. Anđeo im otkriva da su umrli oni koji su željeli ubiti dijete i naređuje mu da krene s Marijom i Isusom te se vrati u svoju domovinu. Josip ''ustane, uzme dijete i njegovu majku te uđe u zemlju izraelsku.'' No upravo za vrijeme povratka, ''saznavši da Arhelaj vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se poći onamo''. I evo i trećeg otkrića: ''upućen u snu, ode u kraj galilejski. Dođe i nastani se u gradu zvanu Nazaret''.

''I strah je'', kako je istaknuo papa Franjo, ''sastavni dio života i potreban je naše molitve. Bog nam ne obećava da se nikad ne ćemo bojati, već, s Njegovom pomoći, strah ne će biti mjerilo naših odluka. Josip osjeća strah, no Bog ga i preko straha vodi. Moć molitve unosi svjetlo u mračne situacije.''

– U ovom trenutku mislim na brojne osobe koje su pritiješnjene težinom života i ne uspijevaju više ni nadati se ni moliti. Neka im sv. Josip pomogne otvoriti se dijalogu s Bogom, kako bi ponovno pronašli svjetlo, snagu i pomoć.

– Molitva nikad nije nešto apstraktno ili intimistično. Ona je uvijek neraskidivo povezana s ljubavlju. Samo onda kad molitvu sjedinimo s ljubavi za bližnjega, moći ćemo razumjeti Gospodinovu poruku. Josip je molio i ljubio, i zbog toga je uvijek dobio ono što je neophodno za suočavanje sa životnim kušnjama. Povjerimo se njemu i njegovu zagovoru – zaključio je Papa i na kraju izmolio molitvu sv. Josipu, sanjaru:

Sv. Josipe, sanjaru,

nauči nas ponovno oživjeti duhovni život

kao unutarnji prostor u kojem se Bog očituje i spašava nas.

Odagnaj od nas misao da je molitva beskorisna;

pomogni svakomu od nas odgovoriti na ono na što nam Gospodin ukazuje.

Daj da naša razmišljanja zrače svjetlošću Duha,

naše srce bude ohrabreno Njegovom snagom

i naši strahovi otkupljeni Njegovim milosrđem.

Amen.

 

Jeste li ovaj mjesec uplatili za Laudato TV? Znate li da naš rad ovisi gotovo isključivo od donacija dobrih ljudi? Pridružite nam se u Klubu prijatelja!

Još iz rubrike: Vatikan

Još iz rubrike: