Povelja bosanskog Kulina bana Dubrovačkoj Republici

Prvi diplomatski dokument od jednog bosanskog vlada drugom vladaru – dubrovačkom knezu Krvašu napisan je 29. kolovoza 1189. godine. Njime Kulin ban dopušta Dubrovčanima slobodno trgovanje po Bosni.

Povelja-Kulina-bana.jpg
Autor
Laudato
Fotograf
www.kul.ba
Objavljeno:
 
29.08.2014 12:09

Dubrovačka Republika bila je patricijska državica koja je obuhvaćala veći dio današnje Dubrovačko-neretvanske županije. Bila je država vrlo jakog pomorstva i sačuvala je svoju neovisnost trgovinom sa velikim silama, poput Osmanskog Carstva.

To je najstarija sačuvana isprava pisana bosančicom s dijelovima latinice.

„...Ja, Ban Bosanski Kulin, obećavam Tebi kneže Krvašu i svim građanima Dubrovčanima pravim Vam prijateljem biti od sada i dovijeka.
I pravicu držati sa Vama i pravo povjerenje, dokle budem živ.
Svi Dubrovčani koji hode kuda ja vladam, trgujući, gdje god se žele kretati, gdje god koji hoće, s pravim povjerenjem i pravim srcem, bez ikakve zlobe, a šta mi ko da svojom voljom kao poklon.
Neće im biti od mojih časnika sile, i dokle u mene budu, davati ću im pomoć kao i sebi, koliko se može, bez ikakve zle primisli. Neka mi Bog pomogne i svo Sveto Evanđelje...“

Tradicija o banu Kulinu kao dobru vladaru bila je dugo vremena vrlo živa u narodu. Iako u njoj ima idealizacije davne prošlosti, ipak ta tradicija ima podlogu relativne sređenosti Banovine Bosne u Kulinovo doba. Kulin Ban je jedini bosanski, srednjovjekovni, vladar koji je ušao u narodnu poslovicu - "Od Kulina Bana i dobrijeh dana".
 

Jeste li ovaj mjesec uplatitli za Laudato TV? Znate li da naš rad ovisi gotovo isključivo od donacija dobrih ljudi? Pridružite nam se u Klubu prijatelja!