26.05.2021. 09:15
'Sigurnost da smo uslišani'
1h 5min
26.05.2021. 09:15

Poglavar Katoličke Crkve u općim audijencijama obraća se svim ljudima dobre volje svojom porukom i katehezom, spajajući tradiciju i aktualni trenutak. Opća audijencija s papom Franjom u Vatikanu prilika je vjernicima da prodube svoja promišljanja, dobiju poticaj na svome putu vjere i prime papin blagoslov. Svim ljudima dobre volje ovo je prilika da se informiraju o učenjima Katoličke Crkve, o smjeru u kojem ona ide danas, da se nadahnu porukama nade i mira te poslušaju papine riječi izravno, a ne samo preko medija.

22.09.2021. 09:15

U katehezi na redovnoj općoj audijenciji papa Franjo govorio je o svom 34. međunarodnom apostolskom putovanju na kojem je posjetio Budimpeštu i Slovačku.

08.09.2021. 09:15

 Stoga smo pozvani na pozitivniji način živjeti novim životom koji svoj temeljni izričaj nalazi u sinovstvu s Bogom.

01.09.2021. 09:15

 Ostaje li ljubav Krista raspetoga i uskrsloga u središtu našeg svakodnevnog života kao izvor spasenja ili smo usmjereni na nedosljedne sadržaje?

18.08.2021. 09:15

Poglavar Katoličke Crkve u općim audijencijama obraća se svim ljudima dobre volje svojom porukom i katehezom, spajajući tradiciju i aktualni trenutak.

11.08.2021. 09:15

“Braćo, čemu onda Zakon? Dometnut je poradi prekršaja dok ne dođe potomstvo komu je namijenjeno obećanje […]. Jer da je dan Zakon koji bi mogao oživljavati, pravednost bi doista proizlazila iz Zakona.