24.01.2024., 09:00
''Škrtost je smiješna, budimo velikodušni s onima koji su u većoj potrebi od nas''
1h 5min
24.01.2024., 09:00

Mi, braćo i sestre, možemo biti gospodari dobara koje posjedujemo, no često se događa suprotno: u konačnici ta dobra posjeduju nas. Neki bogataši više nisu slobodni, nemaju više ni vremena za odmor, moraju gledati za sobom jer gomilanje dobara zahtijeva i njihovu brigu. Uvijek su u tjeskobi jer baština se stječe s puno znoja, ali može nestati u trenu. Zaboravljaju evanđeosku propovijed, koja ne tvrdi da je bogatstvo samo po sebi grijeh, ali je svakako odgovornost. Bog nije siromah: on je Gospodar svega, ali, piše sveti Pavao, 'premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite'. To je ono što škrtac ne razumije. Mogao je biti izvor blagoslova za mnoge, ali umjesto toga završio je u slijepoj ulici nesreće, poručio je Sveti Otac u svojoj katehezi na općoj audijenciji srijedom.

Repriza: četvrtkom u 16:30 i subotom u 22:30
12.06.2024. 09:00

Nastavljajući ciklus kateheza o Duhu Svetom na općoj audijenciji, papa Franjo govorio je o Njegovoj ulozi u nadahnuću i tumačenju Svetoga pisma. ''Duh Sveti, koji je nadahnuo Pisma, ujedno je Onaj koji ih tumači i čini trajno živim i djelotvornim.

29.05.2024. 09:00

Na općoj audijenciji, 29. svibnja, papa Franjo je započeo ciklus razmatranja koji ima za temu ''Duh Sveti i zaručnica (koja je Crkva).

29.05.2024. 09:00

Poglavar Katoličke crkve u općim audijencijama obraća se svim ljudima dobre volje svojom porukom i katehezom, spajajući tradiciju i aktualni trenutak.

15.05.2024. 09:00

Ljubav je vrhunac kateheza o krjepostima, istaknuo je papa Franjo na općoj audijenciji 15. svibnja govoreći o toj trećoj bogoslovnoj krjeposti.

08.05.2024. 09:00

Svijetu je potrebna kršćanska nada, naglasio je papa Franjo na općoj audijenciji, razmatrajući o toj bogoslovnoj krjeposti. Nada je odgovor dan našemu srcu kada se u nama rađa apsolutno pitanje: ''Što će biti sa mnom? Koji je cilj ovog putovanja?

01.05.2024. 09:00

Na kraju opće audijencije 1. svibnja papa Franjo spomenuo se žrtava rata u Ukrajini, Palestini, Izraelu kao i Rohingya u Mjanmaru te istaknuo kako su, nažalost, najprofitabilnija ulaganja ona povezana s industrijom oružja.