06.06.2021., 20:10
Stopama velikana
5 min
06.06.2021., 20:10

Barem u starosti odbacimo pogrješnu misao, još bolje – pogrješno govorenje da je svetost za izabrane duše.
Svetci se ne rađaju. Nitko nije tako svet da ne bi mogao propasti. Ali, i nitko nije tako duboko pao da ne bi mogao postati svetac.
Starost je vrijeme posvećenja. Zašto tu čudesnu dob ne bismo iskoristili upravo za to?
Možda nas smućuje spoznaja naše ljudske bijede koju nam starost sve više otkriva, više nego što nam se razotkrivala tijekom života. To neka nas ne smućuje. Bog gleda na naše čežnje, na naše nastojanje, na naše umiranje. A u starosti možemo dostići u jednoj godini što nismo mogli dostići kroz desetljeća svoga radnoga vijeka.
Još nešto: ne odmjeravajmo svoju svetost! Nijedan čovjek nema ni toplomjera, ni barometra, kojim bi mjerio visinu svetosti.
Tu dužnost prepustimo Bogu! Pročistimo svoje misli, svoje želje, svoje riječi, svoja djela! Svaki dan 'u znoju lica svoga i radom svojih ruku' dokazujmo Bogu da ozbiljno mislimo! Sve drugo prepustimo Njegovoj milosti!
Ta konačno, radi se o tome da u meni umre stari čovjek i oživi novi čovjek – Krist.
Još ima vremena, upravo sada je to vrijeme, zlatno vrijeme! Odvažno!
 

Repriza:
01.08.2021. 13:00

 

01.07.2021. 16:00

U sjeni smrti naša starost dobiva posebnu vrijednost. Kroz tjeskobe i poteškoće moramo se dovinuti do neba. Spasenje zamišljamo suviše jednostavno. Što je stajalo Isusa dok se probio kroz svu onu gomilu grijeha i ljudske bijede te nam pribavio otkupljenje!

07.06.2021. 13:00

Ako gledamo ljude u cjelini, bez sumnje ćemo među njima naći mnoštvo divnih muževa i žena. Inteligentni su, mnogo znaju, puni su dobrote, snalažljivi su, puni životne snage, kulture, stvaralačkog duha... Ali, mnogima nešto nedostaje: nisu prošli kroz veliko trpljenje.

06.06.2021. 20:10

Barem u starosti odbacimo pogrješnu misao, još bolje – pogrješno govorenje da je svetost za izabrane duše.
Svetci se ne rađaju. Nitko nije tako svet da ne bi mogao propasti. Ali, i nitko nije tako duboko pao da ne bi mogao postati svetac.

01.04.2021. 08:00

I mene Bog ljubi! Kolika utjeha za čovjeka! Zaista: svakog me trenutka gleda i ljubi. Religioznom starijem čovjeku molitva je nešto prirodno, a opet nešto posebno. Nema više toliko molbi, nema moljakanja i tužaljki, to je više molitva predanosti.

01.03.2021. 08:00

Ima ljudi koji malo govore riječima, ali mnogo toga vele očima i obrazom. Blago staračko lice već je samo po sebi nešto što smiruje. Svakoga zaboli i odbije lice starog čovjeka, koji je sav zatvoren u sebe.